Baneheia-saken:

Så mye penger kan Viggo Kristiansen få

Hva er prisen for 21 tapte år i fengsel? Viggo Kristiansen (43) ligger an til å få flere titalls millioner i erstatning etter at Riksadvokaten mener han må frifinnes i Baneheia-saken.

LØSLATT: 1. juni i fjor ble Viggo Kristiansen løslatt fra Ila fengsel og forvaringsanstalt. Da hadde han sittet inne i om lag 21 år. Foto: Heiko Junge / NTB
LØSLATT: 1. juni i fjor ble Viggo Kristiansen løslatt fra Ila fengsel og forvaringsanstalt. Da hadde han sittet inne i om lag 21 år. Foto: Heiko Junge / NTB

Det er advokat Bjørn André Gulstad som skal jobbe med erstatningskravet som nå skal fremmes på vegne av Kristiansen.

Han sier at en rekke elementer må regnes med når den endelige summen skal fastsettes.

Kristiansen har sittet 7567 dager i fengsel.

– Vi kommer til å se på alle dagene han har vært frihetsberøvet, anklagenes karakter, rettsprosessene, medieomtalen og all psykisk smerte og livstap denne krenkelsen har medført, sier Gulstad og legger til:

LØSLATELSEN: Advokat Bjørn André Gulstad var på plass i Ila fengsel da Viggo Kristiansen ble løslatt 1. juni i fjor. Foto: Frode Sunde / TV 2
LØSLATELSEN: Advokat Bjørn André Gulstad var på plass i Ila fengsel da Viggo Kristiansen ble løslatt 1. juni i fjor. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Listen av momenter vil i dette tilfellet bli svært lang, helt fra det banale til det ekstraordinære. Summen av krenkelse og livsskade må belyses i detalj.

Fredag morgen sier Gulstads kollega, advokat Arvid Sjødin, til NRK at kravet kan komme til å bli høyere enn 30 millioner kroner.

Anslår mange millioner

Advokat Gulstad ønsker ikke å tallfeste en erstatningssum i pressen, men han mener det må være snakk om «flere titalls millioner».

Lederen i Forsvarergruppen, Marius Dietrichson, er enig.

– Si at han hadde hatt en gjennomsnittlig jobb i 21 år med om lag 600.000 kroner i året. Da snakker vi om bortfall av en inntekt på tolv - tretten millioner kroner, pluss renter, som skal dekkes, sier Dietrichson.

Eventuelle fremtidige tap skal også dekkes.

ERFAREN: Advokat Marius Dietrichson leder Forsvarergruppen i Advokatforeningen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
ERFAREN: Advokat Marius Dietrichson leder Forsvarergruppen i Advokatforeningen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Hvis han nå ikke får seg jobb på grunn av historikken, og den uriktige domfellelsen av ham, så skal også det tapet dekkes, sier Dietrichson.

Men regnestykket er mer komplisert enn som så.

Her snakker han med en lettet Viggo Kristiansen, se video:

Kompliserte utregninger

Å dekke Kristiansens tap i form av inntekter er en ting.

I tillegg kommer oppreisning for den uretten staten har utsatt ham for.

– Han kan regne med rundt 20 millioner kroner i oppreisningserstatning, ut fra en sammenligning med det forlik vi inngikk med Justisdepartementet i Fritz Moen-saken, der vi forhandlet oss til dette beløpet, sier advokat John Christian Elden.

ELDEN: Advokat John Christian Elden forhandlet frem erstatningssummen som ble tilkjent Fritz Moen i 2005. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2
ELDEN: Advokat John Christian Elden forhandlet frem erstatningssummen som ble tilkjent Fritz Moen i 2005. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Hvis man legger sammen de to beløpene, er man altså oppe i godt over 30 millioner kroner. Likevel er utregningene langt mer komplisert enn som så.

Det er Statens sivilrettsforvaltningen som skal utmåle erstatningen.

De må også ta hensyn til forhold som er egnet til å redusere erstatningen, for eksempel at Kristiansen er domfelt for et overgrep han har erkjent.

Merkelapp som «monster»

Når det gjelder oppreisningserstatningen mener Dietrichson at det er flere momenter ved Viggo Kristiansens sak, som kan være egnet til å øke beløpet.

– Dette er en av de mest omtalte og dekkede straffesakene i norsk historie. Kristiansen har fått en merkelapp som «monster» i både media og av befolkningen, sier Dietrichson.

Den erfarne forsvarsadvokaten mener at politiets opptreden under etterforskningen av drapene i Baneheia, også er et viktig moment som kan bidra til å øke beløpet.

FRIKJENT: Etter 21 år i fengsel er Viggo Kristiansen (43) helt frikjent for drapene i Baneheia. Foto: Eivind Pedersen
FRIKJENT: Etter 21 år i fengsel er Viggo Kristiansen (43) helt frikjent for drapene i Baneheia. Foto: Eivind Pedersen

– I tillegg er dette de mest alvorlige straffbare forhold tenkelige. Det dreier seg om drap og voldtekt av to små jenter. Han fikk lovens strengeste straff og har sonet hele perioden i et høysikkerhetsfengsel, sier Dietrichson.

– Samlet sett tror jeg vi snakker om en erstatning og oppreisning på 30 til 40 millioner kroner, kanskje mer.

Dietrichson understreker at han ikke har sett på dette i detalj.

Fire viktige punkter

Advokat Gulstad, som skal jobbe med Kristiansens erstatning, viser til flere forhold han vil vektlegge:

  • At Gjenopptakelseskommisjonen, som skal være en sikkerhetsventil, ikke har fungert. Fem ganger har de avslått krav om gjenåpning og hensatt Kristiansen i en vedvarende håpløshet. Han mener også at de har brukt svært lang tid på behandling til tross for at Kristiansen har sittet fengslet.
  • Ekstrabelastningen knyttet til stigmatisering og demonisering. Gulstad mener at man har fjerndiagnostisert Kristiansen og hatt et mål om å holde han på forvaring på ubestemt tid. Dette har medført manglende progresjon i soningen, mener han.
  • Belastning som følge av det halvannet året som har gått fra saken ble gjenåpnet til den ble endelig avgjort.
  • Ekstrabelastning som følge av at sentrale aktører i politiet og påtalemyndigheten helt frem til 2022 mener det er gode beviser for Kristiansens skyld.

– Alt dette vil gi næring til dem som aldri vil godta en de facto frifinnelse, og vil potensielt forringe Kristiansens livskvalitet livet ut, sier Gulstad.

Vil ha forskudd

Han sier at erstatningen også må ta høyde for hvilken periode i livet Kristiansen har sonet: Fra han var 21 til han var 41 år gammel.

– Dette er år hvor han skulle ha dannet grunnlaget for livsprogresjon og en grunnmur for et voksenliv. Viggo Kristiansen er blitt frarøvet dette fullstendig, sier Gulstad og fortsetter:

– En ting er alle opplevelsene han gikk glipp av, men kanskje enda viktigere er den tapte tiden med menneskene rundt seg, samt tapt utdanning og yrkeserfaring.

Advokaten viser også til «redsel, angst, avmakt, bitterhet og depresjon, som for alltid må antas å være en del av livet til Kristiansen».

Han antar at det vil kreves en ekspertvurdering av hvilke helsemessige skader han er påført før man kan fremme et endelig krav.

Gulstad sier at Kristiansen umiddelbart bør få utbetalt et millionbeløp som forskudd.

– Slik at han kan skaffe seg sin egen bolig. Kristiansen har et uttalt behov for ikke bare å komme i gang med livet som sådan, men også å ta igjen så mye av det tapte som overhodet mulig. Dette har staten en særlig oppfordring til å bidra til.

Tid for oppjustering

Det er kun to saker i norsk rettshistorie som direkte kan sammenlignes med saken til Viggo Kristiansen.

  • I 2008, tre år etter sin død, ble Fritz Moen tilkjent totalt 20 millioner kroner i erstatning og oppreisning, etter at han ble frikjent for to drap han hadde sonet 18 og et halvt år for.
  • I 1994 ble Per Kristian Liland tilkjent 13,7 millioner kroner etter at han ble frikjent for et dobbeltdrap han sonet 24 år i fengsel for.

Det endte med full frifinnelse etter at han hadde sonet to år i fengsel.

Senest i år har Høyesterett uttalt at det er tid for en oppjustering når det gjelder fornærmede i straffesaker.

– Dette kan også få en viss betydning i saker om oppreisning etter uberettiget forfølgning, sier Dietrichson.