ULOVLIG: Det er over 500 dager siden Høyesterett besluttet at vindmølleutbyggingen på Fosen i Trøndelag krenker samefolkets rettigheter. Foto: Stein Roar Leite / TV 2
ULOVLIG: Det er over 500 dager siden Høyesterett besluttet at vindmølleutbyggingen på Fosen i Trøndelag krenker samefolkets rettigheter. Foto: Stein Roar Leite / TV 2
Ny analyse:

Så mye påvirker Fosen-turbinene strømprisene

En helt ny analyse viser hva som skjer med strømregningen din hvis de omdiskuterte Fosen-turbinene skrus av.

Mens Greta Thunberg og andre aksjonister blir båret vekk fra departementer av politiet, spinner de ulovlige vindturbinene videre på Fosen i Trøndelag.

Olje- og energiministeren vil ikke fjerne vindturbinene, som Høyesterett mener krenker samenes rettigheter. Han vil vente, for å få mer fakta på bordet.

Vindturbinene gir strøm til store deler av Trøndelag. Dersom de fjernes, vil det likevel ikke gi noen særlig effekt på strømprisen, viser en helt ny analyse.

– Hovedessensen er at kraften blir erstattet av svensk kraft. Ingen dramatikk, men det vil naturligvis påvirke noe, sier Tor Reier Lilleholt, strømanalytiker i Volue Insight.

LITEN BETYDNING: Strømanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight sier strømprisene i Norge ikke vil få noen betydelig økning om Fosen-turbinene fjernes. Foto: Håvard Smeland / TV 2
LITEN BETYDNING: Strømanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight sier strømprisene i Norge ikke vil få noen betydelig økning om Fosen-turbinene fjernes. Foto: Håvard Smeland / TV 2

Dette viser analysen fra Volue Insight:

  • I Trøndelag vil prisene stige med 4,5 øre/kWh de neste to årene. Det vil bli gradvis mindre stigning de påfølgende årene.
  • I Nord-Norge vil prisene stige med rundt 3,5 øre/kWh de neste to årene.
  • I Sør-Norge kan prisene stige med 2 øre/kWh de neste to årene. Deretter ett øre/kWh påfølgende år.

Tendensen med stigende priser vil vi ifølge analysen se uavhengig av om Fosen-turbinene fjernes eller ikke.

DEMONSTRERER: Demonstranter har lenket seg fast og blokkert flere departementer de siste dagene. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2
DEMONSTRERER: Demonstranter har lenket seg fast og blokkert flere departementer de siste dagene. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Under 100 kroner

En annen rapport viser også liten effekt på strømregninga.

Hvis de to ulovlige parkene tas ned, ville strømregningen i Trøndelag økt med under 100 kroner per måned, fra og med 2025.

Det viser en rapport Thema Consulting Group lagde i fjor. Tallet ville vært noe høyere dersom rapporten ble lagd nå, fordi strømprisene har vært dyrere det siste året.

– Dersom man hadde fjernet vindturbinene, ville regninga blitt noe høyere enn hva rapporten viste i fjor. Det er fordi vi forventer at prisen vil bli høyere i 2025 enn hva vi trodde for ett år siden, forteller Marius Holm Rennesund, strømanalytiker i Thema.

Norges strømpriser er delt inn i fem områder. Dersom Fosen skrus av, vil Trøndelag kobles på Sør-Norge sitt strømnett i noen timer daglig.

– De som bor i Trøndelag vil oftere få like priser som de i Sør-Norge. Det er det som gjør at kostnadene vil endre seg, og da er en prisstiging avhengig av kraftprisen, forteller Rennesund.

Liten brikke

Lilleholt i Volue Insights minner om at strømmarkedet er komplisert med mange faktorer.

– Den direkte effekten vil ikke være stor. Fosen er bare en liten brikke i et stort marked. Men så klart vil det være betydelig for noen, forteller Lilleholt.

Han forklarer:

Det er de laveste prisene som vil bli høyere uten vindturbinene. Det vil ikke føre til at de høyeste strømprisene blir enda høyere. Dette er fordi strømprisen allerede er lav når det blåser.

Uansett om Fosen legges ned eller ikke, så vil vi se en videre tendens med stigende priser.

– Prisene vil ikke skyte i været. I enkelte timer kan det være høye priser i sør- Norge, og da vil Midt-Norge koble seg over, og sånn vil Trøndelag bli påvirket, sier Lilleholt.

Signaleffekt

Om vindturbinene skrus av, kan det likevel påvirke markedet i det lange løp.

– Uavhengig av resultatet blir, kan det få konsekvenser hvor enkelt det er å bygge vindkraft resten av landet, sier Lilleholt i Volue Insights.

Han forteller at vindkraft på land er blant de rimeligste og raskeste kraftproduksjonene.

– Konflikten vi ser nå, kan gi usikkerhet i markedet. Vi vet det er mye behov for strøm, men hvem vil bygge når det oppstår sånne konflikter, spør Lilleholt.