Så mange har fått koronapillen

Antallet som har mottatt koronapillen etter knappe to uker er lavt. Nå ser Helsedirektoratet seg nødt til å sende brev til alle landets kommuner.

FOR RISIKOGRUPPEN: Paxlovid er en tablettbehandling som gis til personer som er særlig utsatt for å bli alvorlig syk med covid-19. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
FOR RISIKOGRUPPEN: Paxlovid er en tablettbehandling som gis til personer som er særlig utsatt for å bli alvorlig syk med covid-19. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Etter mange ukers forsinkelser, kom omsider den første leveransen av koronapillen Paxlovid til Norge, den 8. desember.

Pillen er en behandling som er tenkt brukt tidlig i forløpet, innen fem dager etter at man får symptomer, og særlig hos dem med høyest risiko for å utvikle alvorlig sykdom.

Helsedirektør Espen Rostrup Nakstad var svært optimistisk da behandlingen endelig ble tilgjengelig i Norge.

– For de som har størst risiko for å bli alvorlig syk, så kan man få redusert sjansen for sykehusinnleggelse med minst 80 prosent, dersom man kommer tidlig i gang med behandlingen, sa Rostrup Nakstad til TV 2.

Har du et tips?

Vi jobber med helse i TV 2. Har du innspill til denne saken eller tips til noe annet vi bør skrive om?

Ta gjerne kontakt på helse@tv2.no

– Flere vil få glede av det

Koronapillen har nå vært tilgjengelig hos norske apotek i knappe to uker. I første omgang ble det bestilt nok til 25.000 behandlinger.

Tall TV 2 har fått, viser at det per 18. desember kun er 205 personer som har fått Paxlovid.

– Vi hadde forventet at bruken ville være lav den første uken etter at medikamentet kom i apotekhyllene, men etter hvert som tilbudet blir bedre kjent blant fastleger, sykehjemsleger og pasienter, tror vi flere vil få glede av det, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Oversikten til Helsedirektoratet viser følgende:

  • 143 blåresepter er ekspedert per 18. desember.
  • 53 utlevert til sykehjem.
  • 9 utlevert til pasienter på sykehus.

– Hva tror dere det lavet tallet skyldes?

– Den nasjonale retningslinjen for tablett-behandling ved covid-19 er omfattende og det tar tid for leger og pasienter å innstille seg på at Paxlovid kan være et tilbud for dem med høyest risiko for alvorlig sykdom.

Sender brev

På grunn av de lave tallene, har Helsedirektoratet sett seg nødt til å sende et brev til alle landets Statsforvaltere hvor de blant annet informerer tydeligere om Paxlovid.

TV 2 har sett brevet Helsedirektoratet viser til. Der ber de blant annet kommunene sørge for tre ting:

  • At innbyggerne får tilgang på gratis selvtester for covid-19.
  • At innbyggerne får informasjon om dette.
  • At innbyggerne får informasjon om hvem som bør teste seg hvis de får symptomer.

– Vi fortsetter å informere om dette behandlingstilbudet og understreker at målgruppen for slik behandling er alle over 65 år med alvorlig underliggende sykdom som står på medisiner som kan tas samtidig med Paxlovid eller midlertidig pauses under en Paxlovid-kur, sier Rostrup Nakstad.

Helsedirektoratet anbefaler også kommunene å fylle opp lagre av selvtester tilsvarende to tester per innbygger.

Tusenvis kan ikke bruke pillen

1,6 millioner nordmenn anses å være i en risikogruppe for å utvikle alvorlig sykdom i forbindelse med koronasmitte. Men problemet er at mange eldre og personer med kroniske lidelser går på medisiner som ikke kan kombineres med koronapillen.

– Det er selvfølgelig beklagelig at medisinen ikke kan gis til alle som kan ha god nytte av den, har Rostrup Nakstad uttalt tidligere.