UTEN NETT: Nesten alle landets operasjonssentraler var uten datanett i inntil fem timer onsdag. Torsdag var også nødnettet i Oslo ute av drift.  (Foto: Scanpix)
UTEN NETT: Nesten alle landets operasjonssentraler var uten datanett i inntil fem timer onsdag. Torsdag var også nødnettet i Oslo ute av drift. (Foto: Scanpix)

Rutinemessig oppgradering slo ut politiets datasystem

Telenor stod bak feilen som lamma politiets datasystem.

- Dette tykkjer ikkje me er bra. Politiet må få tilgang til systema sine, seier Lars Bøhler, direktør i Politiets data- og materiell-teneste (PDMT) til tv2.no. - Den beste beredskapen me kan ha, er stabile driftsløysingar. Ei kvar forseinking ser me på som uheldig, seier han. Det var ei rutinemessig oppdatering av datasystem som torsdag slo ut datasystema til politiet over heile landet. I nærare tre timar var politiet over heile landet, utanom hovudstaden råka.

Mer innhold fra TV 2