NYE ANGREP: Orlogskaptein ved Sjøkrigsskolen, Tor Ivar Strømmen, mener det bare er et tidsspørsmål før Russland angriper norske kabler. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
NYE ANGREP: Orlogskaptein ved Sjøkrigsskolen, Tor Ivar Strømmen, mener det bare er et tidsspørsmål før Russland angriper norske kabler. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
Krigsforsker om gassdramaet:

– Russerne har helt bevisst gjort dette selv

Mener det kun er et tidsspørsmål før norske gassledninger angripes.

Tirsdag opplyser det svenske Sjöfartsverket om to lekkasjer fra gassledningen Nord Stream 1.

Ledningen strekker seg fra Russland til Tyskland, og begge lekkasjene er funnet nordøst for Bornholm i Østersjøen.

Nord Stream AG opplyser at dette er den tredje lekkasjen som har oppstått i løpet av det siste døgnet, og at de aldri har sett noe lignende.

Selskapet skriver videre at det er umulig å si noe om når gassrørene kan åpnes igjen.

– Sabotert av Russland

Russerne selv var raskt ute og sa at de ikke kan utelukke at skadene er et resultat av sabotasje.

Flere tyske aviser skriver at den tyske regjeringen tror lekkasjene er målrettede angrep med ubåt eller dykkere.

– Russerne har helt bevisst ødelagt disse rørledningene selv.

Det sier orlogskaptein og forsker ved Sjøkrigsskolen, Tor Ivar Strømmen. Han har tidligere advart mot sabotasje mot norske gassrør.

MØRKLAGT EUROPA? Slik går Nord Stream-ledningen gjennom Østersjøen. Russland og Norge er de viktigste gassleverandørene til Europa. Nå spekuleres det i om Russland kan ha sabotert egne gassrør for å stanse leveransen. Foto: JOHN MACDOUGALL / TV 2
MØRKLAGT EUROPA? Slik går Nord Stream-ledningen gjennom Østersjøen. Russland og Norge er de viktigste gassleverandørene til Europa. Nå spekuleres det i om Russland kan ha sabotert egne gassrør for å stanse leveransen. Foto: JOHN MACDOUGALL / TV 2

– Med dette har Russland effektivt kuttet gassleveransen til Tyskland. Og de vil trolig prøve å legge skylden på noen andre - gjerne amerikanerne, sier Strømmen.

Nye angrep om kort tid

Russland har vært den viktigste gassleverandøren til Europa, tett fulgt av Norge. Sabotasje av gassledninger kan derfor være Russlands forsøk på å knekke vestens vilje og støtte til Ukraina.

– Bortfall av russisk og norsk gass vil føre til en kollaps av Europas økonomi. Det hadde raskt blitt mørkt og kaldt i Europa, sier Strømmen.

– Hvor trolig er det at Russland vil gjøre noe slikt mot en norsk ledning?

– Det er det stor sannsynlighet for. Jeg tror vi vil kunne se et angrep på norsk energieksport allerede i løpet av det nærmeste halvåret, sier Strømmen.

Det lekker gass i både svenske og danske farvann. Russland utelukker ikke sabotasje. Foto: Nord STream AG / AFP
Det lekker gass i både svenske og danske farvann. Russland utelukker ikke sabotasje. Foto: Nord STream AG / AFP

Kan tvinge Ukraina til fred

Strømmen mener Europa er spesielt sårbar gjennom vinteren, etter hvert som gasslagrene tømmes.

– Det vil legge et absolutt press på Vesten for å tvinge Ukraina til en fredsslutning på vilkår som Russland kan akseptere.

Krigsforskeren mener norske styresmakter ikke har tatt innover seg hvilke strategisk betydning norsk energiforsyning faktisk har for Europa.

– Vi har minimalt med sikringstiltak rundt kablene våre. For eksempel har vi ikke noe hjemmevern på gassinstallasjonene rundt Bergen - som står for mellom 10 og 15 prosent av energileveranser til Europa, sier Strømmen.

Her fosser gassen opp, se video:

En gråsone

Det er også uklart hvem som har ansvar for beredskapen rundt norske gass- og kommunikasjonsledninger.

Både Nord Stream 1 og 2 er bygget for å bringe gass fra Russland til Tyskland via Østersjøen. Her under leggingen av Nord Stream 2. Foto: Nord Stream AG
Både Nord Stream 1 og 2 er bygget for å bringe gass fra Russland til Tyskland via Østersjøen. Her under leggingen av Nord Stream 2. Foto: Nord Stream AG

– Trusselsituasjonen mot energisektoren er en gråsone. Det er ikke et politisk ansvar, ikke politiets ansvar og inngår ikke i Forsvarets ansvar, sier Strømmen.

Både norsk politi og forsvar har i en årrekke øvd på terrorscenarioer mot norske plattformer, men ikke mot undervannsledninger.

– Rørledningene er sårbare på en helt annen måte. Det skal svært lite til for å stanse store deler av den norske gasseksporten, og er lettere å komme unna med, sier Strømmen.

– Et angrep mot en plattform ligger tettere opp mot en direkte krigshandling, og utgjør derfor en større fare for en direkte eskalering av krigen. Den risikoen tar nok ikke Russland.

Ministeren: Vet ikke årsaken

Lekkasjene skjer på samme dag som olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) åpner den norsk-danske gassrørledningen Baltic Pipe i Polen.

Han sier til TV 2 at de ikke kjenner årsakene til lekkasjene.

– På generelt grunnlag vil jeg si at sikkerheten på norsk sokkel er høy og at selskapene har stor oppmerksomhet om sikker drift, sier han.

Tirsdag var danske, norske og polske myndigheter i Polen for å åpne gassledningen Baltic Pipe som skal forsyne Danmark og Polen med norsk gass. Foto: Cezary Aszkielowicz / Scanpix
Tirsdag var danske, norske og polske myndigheter i Polen for å åpne gassledningen Baltic Pipe som skal forsyne Danmark og Polen med norsk gass. Foto: Cezary Aszkielowicz / Scanpix

Danmarks statsminister Mette Frederiksen er også i Polen for åpningen av gassledningen.

– Det er vanskelig å forestille seg at tre lekkasjer med så lite mellomrom er tilfeldig, sier hun.

Droner i Nordsjøen

Den siste tiden er det gjort flere observasjoner av droner ved flere norske plattformer i Nordsjøen.

Stavanger Aftenblad skriver at det er gjort minst seks observasjoner av uidentifiserte droner innenfor sikkerhetssonen og at Sørvest politidistrikt har startet etterforskning.

– Vi følger i stor grad bare med på seilingsaktiviteten over gassledningene våre. Hva som skjer under vann har vi egentlig oversett, sier Strømmen.