Russere som har flyktet fra Putin må vente på asylsvar

Nærmere 300 russere har søkt om asyl i Norge, men sakene er foreløpig stilt i bero, ifølge UDI. Frp krever nå at russerne blir satt på lukkede mottak.

KOMPLISERT: Ingen av asylsøknadene til russere som har søkt om asyl i Norge har blitt behandlet. Søknadene krever grundige vurderinger grunnet krigen i Ukraina ifølge Wenche Fone, direktør for beskyttelse i Utlendingsdirektoratet (UDI) Foto: Per Haugen / TV  2
KOMPLISERT: Ingen av asylsøknadene til russere som har søkt om asyl i Norge har blitt behandlet. Søknadene krever grundige vurderinger grunnet krigen i Ukraina ifølge Wenche Fone, direktør for beskyttelse i Utlendingsdirektoratet (UDI) Foto: Per Haugen / TV 2

Ved utgangen av september var det kommet 244 russiske asylsøkere til Norge. Med asylsøkerne som har kommet de siste ukene nærmer antallet seg 300, viser de siste tallene fra Utlendingsdirektoratet (UDI).Men UDI venter med å behandle søknadene deres. De har stilt sakene i bero, som det heter, mens det blir utarbeidet en ny praksis for behandling av russiske asylsøknader.- Ingen av sakene er behandlet, så ingen har fått opphold og ingen har fått avslag, opplyser Wenche Fone, som e