RULLING: – Etter min oppfatning bør samtlige voksne som har russ i sitt liv, tenke gjennom om de bare kan sitte stille i båten og se på dette, sier mobbeombud Foto: Kyrre Lien / NTB
RULLING: – Etter min oppfatning bør samtlige voksne som har russ i sitt liv, tenke gjennom om de bare kan sitte stille i båten og se på dette, sier mobbeombud Foto: Kyrre Lien / NTB

Russepresidenten mener drastisk endring i feiringen kan skje

Terrorlister, svartelister og utvelgelsesprosesser begynner tidlig. Nå mener flere at russebussene kan forsvinne totalt fra russefeiringen.

Flere russ har i år stått fram og fortalt om mobbing og ekskludering i tiden før og under selve markeringen av 13 års skolegang.

Terrorlister, svartelister og stygge utvelgelsesprosesser begynner allerede på ungdomsskolen.

Flere ombud som har ansvar for barn og unge som TV 2 har snakket med, mener at russekulturen har gått for langt, og at russebusser bidrar til ekskludering.

– Ikke en privatsak

Lederen for ombudet for barn og unge i Viken fylkeskommune mener at russebusser bør fjernes.

– Utenforskap har blitt en for stor del av russetiden. Hvis vi voksne bare står og ser på, er vi med og støtter det, sier Bodil J. Houg.

I samarbeid med russen i Viken har fylkeskommunen laget en liste over punkter som bør forbedres med avgangsfeiringen.

HANDLING: Ombudsleder Bodil J. Houg mener at man ikke kan stå og se på ekskludering i videregående skoler i forbindelse med russefeiringen og krever nasjonal handling. Foto: Apeland / Viken fylkeskommune
HANDLING: Ombudsleder Bodil J. Houg mener at man ikke kan stå og se på ekskludering i videregående skoler i forbindelse med russefeiringen og krever nasjonal handling. Foto: Apeland / Viken fylkeskommune

I tillegg til at russebusser bør avskaffes, står det også på listen at russetiden bør flyttes til etter vitnemålsutdelingen.

– Vi går foran og gir noen moralske og etiske retningslinjer for hvordan russetiden kan være. Skolene kan ikke stå og si at dette er en privatsak, så vi kaller det avgangsfeiring, fordi den tiden markerer feiringen av mange års skolegang, sier Houg.

Russepresident ved Sandvika videregående skole i Bærum, Hallvard Søgård Landheim, mener at et forbud mot russebuss ikke er veien å gå.

– Det må heller legges til rette for at russen kan få bedre alternativer enn bussene, som at kommunene legger til rette for møteplasser og oppholdssteder for russen, slik at behovet for buss synker, sier han.

RUSSEPRESIDENT: Hallvard Søgård Landheim er russepresident ved Sandvika videregående skole. Foto: Privat
RUSSEPRESIDENT: Hallvard Søgård Landheim er russepresident ved Sandvika videregående skole. Foto: Privat

Søgård Landheim, som også er styremedlem i russens hovedstyre i Viken, tror at russebussene kan forsvinne fra veiene.

– På sikt tror jeg russebussene vil forsvinne, fordi debatten om ekskludering som pågår nå, kan føre til at folk dropper det. Det at bussen er et rullende diskotek i seg selv, er også uforsvarlig, sier han.

– Jeg tror vi nærmer oss en fremtid for en bussfri feiring, og på sikt tror jeg, og håper jeg, det blir lagt flere rammer for feiringen.

Han mener politikerne må komme på banen og legge rammer for markedsaktørene og feiringen i sin helhet i samarbeid med russen.

Dette er også noe ombudene etterlyser.

Vil ha nasjonal diskusjon

Houg i Viken fylkeskommune ønsker seg en nasjonal diskusjon om hvordan russefeiringen skal foregå.

31.mai har fylkeskommunen invitert andre fylkeskommuner, statsforvaltere, skoleledere og statsråden til et møte om fremtidens russefeiring.

Hun mener at hvis man skal få bukt med mobbing og ekskludering blant russ, må det også komme retningslinjer fra nasjonalt hold.

Ombudet mener også at i tillegg til at skolene må på banen, trengs det også politiske vedtak og politisk støtte dersom det skal endringer til, slik de foreslår.

Houg uttalte seg først til Drammens Tidende.

– Vi i ombudet får veldig mange henvendelser fra russ som blir stemt ut, føler et press på å gjøre ting de vet er ulovlig, som å ta rusmidler, og gjøre seksuelle handlinger for få rulleplass. Dette er en uting, vi kan ikke akseptere lovløshet som kan få konsekvenser for livene deres, sier Houg.

TØFFERE: Elev-og lærlingombudet i Vestland opplever at russemiljøet har blitt tøffere de siste årene. Foto: Beate Oma Dahle / NTB
TØFFERE: Elev-og lærlingombudet i Vestland opplever at russemiljøet har blitt tøffere de siste årene. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Har blitt verre

Ombudslederen i Viken får støtte fra elev- og lærlingombud i Vestland fylkeskommune.

– Jeg er enig i at russebuss bør vurderes avskaffes, når man ser hvordan det har utviklet seg de siste årene, sier Venke Nordeide.

Hun har vært har vært elev- og lærlingombud i 18 år og opplever at russemiljøet har blitt tøffere de siste fem årene.

– Det på tide med en gjennomgang av russeordningen nasjonalt slik den har utviklet seg. De siste årene har skjedd veldig mye, i større grad enn før er det press på å ha de tøffeste bussene, klærne og vennene. Det er på det rene at det er mobbing i flere av disse miljøene, sier hun.

Også hun blir kontaktet av fortvile russ som blir ekskludert, men understreker at det er kun er en liten prosentandel av henvendelsene hun får.

Enten er du med, eller ikke

Mobbeombud i Rogaland, Ellen Fjermestad, sier at hun ikke alltid er tilhenger av, og har ubetinget tro, på å innføre lover og regler for alt - i dette tilfellet med forbud mot russebusser.

Men i likhet med ombudet i Viken etterlyser hun nasjonale føringer, eller en felles strategi, om avgangsfeiringen i det ganske land.

– Russetiden kan gi emosjonelle vansker både for de som er inkludert og de som er ekskludert på grunn av den forsterkede gruppetilhørigheten med påfølgende handlinger og atferd den enkelte russ har i russetiden, men som de egentlig ikke står inne for, samt som følger av utestenging, fordi bussene og kommersielle krefter er med å lage den ekskluderende kulturen. Er du ikke med, er du lett ute av feiringen, sier Fjermestad.

Rogaland fylkeskommune har satt ned en sentral tiltaksgruppe bestående av skoleeier Rogaland fylkeskommune, politi, SLT-koordinator i kommunene, elever som er russ, rektorer og mobbeombudet.

SLT står for Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak.

Gruppen arbeider for en trygg og inkluderende avgangstid for all russ, opplyser Fjermestad.

Hun understreker at avgangselevene må få lov til å markere 13 års skolegang, men hun mener at det må jobbes for et felles verdigrunnlag og forståelse om hva den skal handle om.

– Slik det er nå, er det overtydelig at mye av det som skjer i russetiden, ikke er greit for altfor mange av russen med negative konsekvenser både på kort og lang sikt. Etter min oppfatning bør samtlige voksne som har russ i sitt liv, tenke gjennom om de bare kan sitte stille i båten og se på dette, sier Fjermestad.