rund-kjøringer-F - Rundkjøringer sparer mange liv

Antall trafikkdrepte synker med 40 til 60 prosent når veikryss bygges om til rundkjøringer, viser nye beregninger.

Tar man med dem som blir skadd, ser man en reduksjon på 23-25 prosent, alt etter hvilken type kryss det er snakk om. Beregningene er gjort av Transportøkonomisk Institutt (TØI), skriver bladet «Vegen og vi».

– Det er færre alvorlige ulykker i rundkjøringer sammenlignet med andre krysstyper, sier Terje Giæver, sjefingeniør i avdeling Transportplanlegging hos Statens vegvesen i Trondheim til VG.

Rundkjøringer demper farten, og når farten blir lavere blir ulykkene mindre alvorlige.

Giæver, som har regnet på sikkerhetsgevinsten med rundkjøringer, har funnet ut at antall sparte ulykker per 1.000 rundkjøringer er 237 ulykker i året.

I Norge finnes det i dag rundt 2.000 rundkjøringer. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2