Ropar varsko om villaksen: – No trengs det eit krafttak

Berre ein av fem laksebestandar i norske elvar er i god tilstand, syner ein ny forskingsrapport. Ekspertar vil no raudliste villaksen, og ber oppdrettsnæringa ta grep.

Situasjonen for norsk villaks er prekær. I seinare år er mengda villaks blitt dramatisk redusert.På starten av 1980-talet var det over ein million villaks som kom tilbake frå havet og til dei norske elvene. No er det talet halvvert, og villaksfangsten er ein tredjedel av det den var då.Forskarar er uroa over utviklinga.Berre ein av fem bestandar har god tilstandI dag kjem Vitskapeleg råd for lakseforvaltning sin årlege statusrapport for villaksen i Noreg. Den vis

Mer innhold fra TV 2