Rødts historie

Fra væpna revolusjon til rutete flanellsskjorte. Stemningen på ytterste venstre har endret seg med tiden.

Partiet Rødt ble stiftet 11. mars 2007. Partiet ledes av Bjørnar Moxnes fra Oslo. Nestledere i partiet er Marie Sneve Marthinussen og Marielle Leraand. Rødt beskriver seg selv som et revolusjonært, demokratisk sosialistparti. Partiet ble stiftet av folk med bakgrunn fra RV, AKP, Rød Ungdom og uavhengige sosialister. Et halvt år etter stiftelsen sluttet også Internasjonale Sosialister seg til partiet. Rød Valgallianse ble grunnlagt i 1973 som valgfronten til Arbeidernes Ko

Mer innhold fra TV 2