EKSAMEN: Studenter som har hjemmeeksamen med hjelpemidler tilgjengelig kan la en robot skrive teksten deres. Foto: Håkon Mosvold Larsen
EKSAMEN: Studenter som har hjemmeeksamen med hjelpemidler tilgjengelig kan la en robot skrive teksten deres. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Robot kan skrive eksamen: – Umulig å si hvor stort omfanget blir

Flere universiteter vet ikke om de klarer å oppdage om studentene har brukt en robot til å svare på eksamen.

Chatroboten ChatGPT svarer på kompliserte eksamensspørsmål på sekunder.

Den ble lansert 30. november i år - midt i eksamensperioden for videregående, universiteter og høyskoler.

I forrige uke skrev NRK om at Landslaget for norskundervisning sendte en bekymringsmelding til stortingspolitikerne.

De var «svært bekymret for utviklingen og mener at den på sikt truer befolkningens skrive- og leseferdigheter, demokrati og ny idé- og kunnskapsutvikling»

Nå forteller flere universiteter at de har oppdaget bruk av roboten i forbindelse med eksamen.

– Ikke rigga for dette

– Det er krevende, sier dekanen på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, Ola Kvaløy.

Nylig ble det oppdaget at en student hadde brukt roboten på en eksamen der alle hjelpemidler var tilgjengelig.

ENDRING: Ola Kvaløy ved Universitetet i Stavanger tror den nye teknologien kommer til å endre mye. Foto: Marie von Krogh
ENDRING: Ola Kvaløy ved Universitetet i Stavanger tror den nye teknologien kommer til å endre mye. Foto: Marie von Krogh

– Vi er jo ikke rigga for dette, så vi har ikke mulighet til å sanksjonere. Alle hjelpemidler var lovlig ved denne eksamenen, og denne roboten er jo et slags hjelpemiddel, sier Kvaløy, som også forteller at de trolig ikke vil bruke den typen eksamensform igjen.

– Roboten kommer nok til å endre en del ting. Det blir sikkert også mer muntlige eksamener og eksamener uten hjelpemidler, spår Kvaløy.

– Enorm mulighet

Vanligvis kontrolleres eksamensbesvarelser opp mot programmer som sjekker at teksten ikke er stjålet. Det kalles ofte «plagiatkontroll».

Chatroboten ChatGPT vil gi ulike svar hver gang du stiller det samme spørsmålet. Derfor forteller flere universiteter at de ikke tror deres systemer vil fange opp bruk av roboten.

Viserektor for utdanning ved Universitetet i Agder, Morten Brekke, forteller at de allerede har hatt seminarer om hvordan de fremover skal forholde seg til superroboten.

Også ved Universitetet i Agder har det blitt oppdaget bruk av roboten. En student skal ha brukt det til å forberede seg til eksamen.

HJELPEMIDDEL: Morten Brekke ved UiA tror roboten kan brukes som et hjelpemiddel. Foto: Jon-Petter Thorsen
HJELPEMIDDEL: Morten Brekke ved UiA tror roboten kan brukes som et hjelpemiddel. Foto: Jon-Petter Thorsen

– Det er jo klart at studentene er på det med en gang. Det går som ild i tørt gress. Det er helt umulig å si hvor stort omfanget er, sier Brekke.

Han mener også at den nye teknologien har flere positive sider.

– Jeg ser på det som en enorm mulighet. Det er spennende og utfordrer oss. Vi kan sammenligne det med når den grafiske kalkulatoren kom, eller når man begynte med digitale verktøy og eksamener. Det kan bli til et pedagogisk hjelpemiddel etterhvert, selv om det kanskje ikke ser sånn ut nå, sier viserektoren.

– Vil ikke oppfylle kravene

Men er det lov å bruke roboten? TV 2 spurte:

Skjermdump: ChatGPT
Skjermdump: ChatGPT

TV 2 har vært i kontakt med ni universiteter og høyskoler. De fleste svarer stort sett det samme som roboten.

Flere minner også om at det ikke er lov å presentere robotens arbeid som sitt eget, og at roboten enda ikke har blitt testet innenfor regelverket for fusk.

Prorektor for utdanning ved Universitetet i Tromsø, Kathrine Tveiterås, sier det er viktig å henvise til kilder på en etterrettelig måte. Hun sier det ikke er nok å henvise til roboten som en kilde.

– En besvarelse som bruker chatbot og henviser til det, vil ikke oppfylle disse kravene og heller ikke bestå, skriver Tveiterås til TV 2.

Det er institusjonene selv som er den første instansen som eventuelt dømmer studenter for fusk.

Studenten kan klage det inn til «felles klagenemd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler».

TID: Sveinung Skule tror det tar tid før klagenemda må ta stilling til roboter. Foto: Bård Gudim
TID: Sveinung Skule tror det tar tid før klagenemda må ta stilling til roboter. Foto: Bård Gudim

Direktøren for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Sveinung Skule, tror det tar tid før de skal ta stilling til hvorvidt roboter er lov på eksamen eller ikke.

– Universitetene og høyskolene jobber kontinuerlig og godt med å forebygge og unngå eksamensjuks av ulike typer, og det vil de også måtte gjøre når det kommer ny teknologi som chat-boter, skriver Skule.

– Får eksamen annullert

Utdanningsdirektoratet er de som har ansvaret for eksamen på videregående skoler.

Avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet Per Kristian Larsen-Evjen, sier det ikke er lov å bruke roboten.

– Til eksamen skal eleven vise sin egen kompetanse i faget. Konsekvensene av juks eller forsøk på juks er alvorlig. Eleven får eksamen annullert, mister standpunktkarakteren i faget og kan tidligst ta eksamen ett år etter.

Han sier årets eksamener ble avlagt før roboten ble lansert. Derfor kjenner de ikke til noen tilfeller der elever har brukt roboten.

– På lengre sikt tror vi eksamenstradisjonen bør endres mer i takt med samfunnet rundt oss og den teknologiske utviklingen. Vi vil derfor prøve ut nye eksamensformer som kan være bedre egnet til å vise elevenes kompetanse enn det vi har i dag.