GIR SLAKT: I rapporten stiller Riksrevisjonen spørsmål ved om den lave oppklaringsprosenten for vinningskriminalitet generelt og boliginnbrudd spesielt er i tråd med forutsetningen fra Stortingets justiskomité om at politi  og lensmannsetaten må oppklare flere vinningsforbrytelser. (Foto: TV 2)
GIR SLAKT: I rapporten stiller Riksrevisjonen spørsmål ved om den lave oppklaringsprosenten for vinningskriminalitet generelt og boliginnbrudd spesielt er i tråd med forutsetningen fra Stortingets justiskomité om at politi og lensmannsetaten må oppklare flere vinningsforbrytelser. (Foto: TV 2)

Riksrevisjonen slakter politiet i ny rapport

Riksrevisjonen mener politiet oppklarer for få saker.

Riksrevisjonen har gjennomgått politiets arbeid med vinningskriminalitet i perioden 2006 til 2010. I denne perioden har politiet fått mer ressurser og tatt i bruk nye etterforskningsmetoder. Samtidig har antallet saker gått ned. På tross av dette er vinningsforbrytelser ifølge Riksrevisjonen den formen for kriminalitet som politiet har størst problemer med å oppklare. Oslo og Sør-Trøndelag dårligst Oslo politidistrikt har den dårligste oppklaringsprosenten i perioden på

Mer innhold fra TV 2