GRANSKES: Stortingsrepresentanter skal granskes for å undersøke om ulike ordninger er misbrukt. Rapporten skal leveres neste år. Foto: Per Haugen / TV  2
GRANSKES: Stortingsrepresentanter skal granskes for å undersøke om ulike ordninger er misbrukt. Rapporten skal leveres neste år. Foto: Per Haugen / TV 2

Riksrevisjonen gransker 500 stortingsrepresentanter

Riksrevisjonen går tilbake til 2009 når de skal granske stortingsrepresentantenes bruk av ulike ordninger.

Riksrevisjonen undersøker stortingsrepresentantenes bruk av pendlerboliger, fratredelsesytelse, etterlønn og reiseutgifter, i tillegg til administrasjonens rolle.

Det skriver de i en pressemelding.

Det lengste de går tilbake i undersøkelsen, er 2009.

500 stortingsrepresentanter blir omfattet av undersøkelsen, som Riksrevisjonen omtaler som omfattende. De tar utgangspunkt i stortingsrepresentanter og varaer som har møtt over 100 dager på Stortinget.

Rapporten fra granskingen blir klar første kvartal 2023.

Rapporten vil bli offentlig. Det kan inkludere

  • informasjon om hvilke økonomiske ytelser den enkelte stortingsrepresentant har fått og på hvilke betingelser
  • navnet på nåværende eller tidligere stortingsrepresentanter som eventuelt har brutt regelverket

Riksrevisjonen skal undersøke disse fem problemstillingene:

  • Pendlerboliger: Har stortingsrepresentantene fått pendlerboliger i tråd med regelverket? Vi undersøker perioden fra og med stortingsvalget 2009 og frem til stortingsvalget 2021.
  • Fratredelsesytelse: Har stortingsrepresentantene fått fratredelsesytelse i tråd med regelverket? Vi ser på perioden fra 2012 til 2021.
  • Etterlønn: Har stortingsrepresentantene fått etterlønn i tråd med regelverket? Også her ser vi på perioden fra 2012 til 2021.
  • Reiseutgifter: Har Stortinget og Stortingets administrasjon etablert et tilstrekkelig system for kontroll av stortingsrepresentantenes dekning av reiseutgifter? Vi undersøker stortingsperioden 2017 til 2021.
  • Forvaltning av ordningene: Har Stortinget og Stortingets administrasjon forvaltet de økonomiske ordningene for stortingsrepresentanter i tråd med regelverket? Vi undersøker forvaltningen av pendlerboligordningen, fratredelsesytelse, etterlønn og dekning av reiseutgifter. Hvis vi finner svakheter ved internkontrollen, er det også aktuelt å undersøke forvaltningen av andre ordninger, inkludert stortingsrepresentantenes bruk av disse.