Riksrevisjonen: Dårlig kontroll med våpeneksport

Riksrevisjonen avdekker dårlige rutiner rundt norsk våpeneksport.

Riksrevisor Per-Kristian Foss er bekymret for kontrollen med norsk våpeneksport Foto: Vidar Ruud
Riksrevisor Per-Kristian Foss er bekymret for kontrollen med norsk våpeneksport Foto: Vidar Ruud

Utenriksdepartementet skal vurdere risikoen for at forsvarsmateriell som eksporteres, kan bli brukt til intern undertrykking eller andre uønskede handlinger, og om materiellet kan komme på avveie og havne hos en uønsket sluttbruker.- Vår undersøkelse viser mange svakheter i Utenriksdepartementets saksbehandling. Mange av departementets vurderinger av mottakerland er knappe, overfladiske og lite oppdaterte. I flere tilfeller mangler det en tilfredsstillende skriftlig vurdering i departe