riksrevisjon-ikt - Riksrevisjonen vil ha mer elektronisk samhandling

Justisdepartementet har fortsatt ikke god nok styring med IKT-forvaltningen i straffesakskjeden, slår Riksrevisjonen fast i en ny rapport.

Riksrevisjonen har tidligere påpekt at politiet har hatt omfattende utfordringer med sine IKT-systemer, og at mangelfull overordnet styring har svekket samhandlingen i straffesakskjeden.

I en ny rapport som torsdag ble oversendt Stortinget, påker Riksrevisjonen at det ikke er gjort mye konkret for å nå målet om elektronisk samhandling.

– Det er en utilfredsstillende situasjon for både politiet, domstolene og kriminalomsorgen, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

– Det er for eksempel lite tilfredsstillende at straffeloven av 2005 og politiregisterloven av 2011 ikke har trådt i kraft fordi det først må gjennomføres omfattende tilpassing av politiets saksbehandlingssystem, sier Kosmo

Nye IKT-systemer forventes å gi en betydelig ressursbesparing i straffesaksprosessen. Riksrevisjonen viser til at en tidsbesparelse på tre til fem minutter i 50 arbeidsprosesser i 150.000 saker kan tilsvare mellom 280 og 460 årsverk. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2