BANEHEIA:

Riksadvokaten vil gjenåpne saken mot Andersen

Påtalemyndigheten ber om at Baneheia-saken gjenåpnes til skade for Jan Helge Andersen.

RISIKERER FENGSEL: Dersom påtalemyndigheten får det som de vil kan Andersen igjen havne i fengsel. Selv nekter han straffskyld. Foto: Frode Sunde / TV 2
RISIKERER FENGSEL: Dersom påtalemyndigheten får det som de vil kan Andersen igjen havne i fengsel. Selv nekter han straffskyld. Foto: Frode Sunde / TV 2

Like før jul i fjor besluttet Borgarting lagmannsrett at Viggo Kristiansen (43) frifinnes for drapene og voldtektene i Baneheia.

Dermed var det som av mange beskrives som moderne norsk rettshistories største justismord et faktum.

Samtidig innebærer dette at ett av de to ofrene i saken, Lena Sløgedal Paulsen, står igjen uten kjent gjerningsperson – en situasjon de etterlatte har beskrevet som uutholdelig.

Nå mener landets øverste påtalemyndighet at denne gjerningspersonen er Jan Helge Andersen (42).

Det bekrefter Riksadvokaten i en pressemelding.

IGJEN I SØKELYSET: Under rettssakene tidlig på 2000-tallet ble Jan Helge Andersen, som da var tidlig i 20-årene, trodd. Det gjør ikke lenger påtalemyndigheten. Foto: Politiet
IGJEN I SØKELYSET: Under rettssakene tidlig på 2000-tallet ble Jan Helge Andersen, som da var tidlig i 20-årene, trodd. Det gjør ikke lenger påtalemyndigheten. Foto: Politiet

På bordet til kommisjonen

Andersen sto tiltalt for det nå uløste drapet i Kristiansand byrett tilbake i 2001, men ble frikjent fordi domstolen mente det var Kristiansen som drepte Sløgedal Paulsen.

22 år senere ber altså påtalemyndigheten om at Gjenopptakelseskommisjonen gjenåpner saken til Andersens ugunst.

Dette skriver Riksadvokaten:

Ved nevnte dom ble Andersen frifunnet for forholdet i tiltalebeslutning 16. februar 2001 (dok. 07,06,18) post I a om drap eller medvirkning til drap på Lena Sløgedal Paulsen.

Statsadvokaten har i påtegning 17. februar d.å. (dok. 01,103) gitt tilrådning om at riksadvokaten begjærer gjenåpning til skade for Andersen, jf. straffeprosessloven § 393 første ledd nr. 2.

Riksadvokaten mener i likhet med statsadvokaten at vilkårene for gjenåpning etter nevnte bestemmelse er oppfylt. Det vises til redegjørelsen og anførslene i statsadvokatens påtegning, som er dekkende også for riksadvokatens syn.

På denne bakgrunn ber riksadvokaten om at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker beslutter gjenåpning av Kristiansand byretts dom 1. juni 2001, for så vidt gjelder domsslutningen punkt 3.

Kilde: Riksadvokaten

Dette innebærer at kommisjonen skal behandle begjæringen og beslutte om de er enig med Riksadvokaten og Oslo statsadvokatembeter i at det er grunnlag for dette.

– Kan gå raskt

Saken er på ingen måte ukjent for kommisjonen, som mellom 2008 og 2021 behandlet en rekke begjæringer om gjenopptakelse fra Viggo Kristiansen og hans forsvarere.

PÅ BORDET IGJEN: Nok en gang skal Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker vurdere Baneheia-saken. Foto: Frode Sunde / TV 2
PÅ BORDET IGJEN: Nok en gang skal Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker vurdere Baneheia-saken. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vi registrerer at Riksadvokaten mener det er grunnlag for å gjenåpne saken. Nå vil sekretariatet ta stilling til om det er behov for videre utredning eller ikke. Hvis det ikke er behov for det, så kan det gå relativt raskt. Det avhenger også av hvor mye dokumentasjon som oversendes, sier lederen i kommisjonen, Anne Kamilla Silseth .

Silseth sier at det vil bli gjort en konkret vurdering av kommisjonens habilitet, i lys av at Baneheia-saken tidligere har vært på deres bord.

Samtidig opplyser hun om at i dag bare er ett medlem som er igjen i kommisjonen, som var med på den siste behandlingen. Det er Dag Jodaa, som var en del av flertallet som innstilte på gjenåpning av Viggo Kristiansens sak.

Når vil saken ble behandlet?

– Det er vanskelig å si noe konkret. Det første møtet er i mai, men det vil nok være for tidlig for behandling av saken.

Dersom saken gjenåpnes kommer påtalemyndigheten til å forsøke å bygge en straffesak mot Andersen, som da eventuelt kan resultere i en tiltale og en ny hovedforhandling mot 42-åringen.

Risikerer fengsel igjen

Selv om Andersen i sin tid ble frikjent for drapet på Sløgedal Paulsen, ble han dømt for drap og medvirkning til voldtekt av det andre offeret i saken, Stine Sofie Sørstrønen (8).

I Agder lagmannsrett fikk han 19 år i fengsel. Han har siden 2016 vært en fri mann, men slik TV 2 forstår det risikerer han nå inntil to nye år i fengsel.

Samtidig har Oslo politidistrikt i tidligere påtegninger varslet at det kan bli aktuelt å straffeforfølge Andersen for falsk forklaring mot Viggo Kristiansen.

USKYLDIG: Like før nyttår besluttet lagmannsretten i hovedstaden at Viggo Kristiansen skal frifinnes for drap og voldtekt i Baneheia i mai 2000. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
USKYLDIG: Like før nyttår besluttet lagmannsretten i hovedstaden at Viggo Kristiansen skal frifinnes for drap og voldtekt i Baneheia i mai 2000. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Det kan innebære en egen tiltalepost hvis saken kommer opp for retten på nytt.

Andersen, som under rettssakene forklarte at han ble tvunget av Kristiansen til å bli med på ugjerningene, fastholder sin forklaring og nekter straffskyld for drapet på Sløgedal Paulsen.

– Jeg hadde en telefonsamtale med ham nylig. Vi kan ikke gjøre annet enn å ta påtalemyndighetens avgjørelse til etterretning, sier hans forsvarer, advokat Svein Holden.

DNA på begge ofrene

Ifølge TV 2s opplysninger er DNA-bevisene mot Andersen, opp mot hva han selv har forklart, det mest sentrale for hvorfor de nå mener saken mot Andersen skal gjenåpnes.

Både under den opprinnelige etterforskningen og i den nye, som ble iverksatt av Oslo statsadvokatembeter i 2021, ble det gjort flere DNA-funn som knytter Andersen til åstedet.

Det er funnet til sammen 13 DNA-funn av Andersen på åstedet, blant annet i underlivet på begge ofrene.

Det mener påtalemyndigheten rimer dårlig med Andersens egen forklaring, der han sier at han satt med ryggen til under store deler av tiden han oppholdt seg på åstedet.

RYGGEN TIL: Slik rekonstruerte Andersen selv sin rolle på åstedet tilbake i 2000. Foto: Politiet
RYGGEN TIL: Slik rekonstruerte Andersen selv sin rolle på åstedet tilbake i 2000. Foto: Politiet

Flere av DNA-funnene er ifølge politiet forenlige med overgrep.

Andersen selv avviser at han forgrep seg på begge ofrene, og har i tidligere avhør åpnet for at de kan ha havnet på ofrene via såkalt oversmitte, eller under skjulingen av likene.

Ifølge TV 2s opplysninger kan det ta lang tid før en eventuell ny sak mot Andersen vil komme opp for retten.