Baneheia:

Riksadvokaten: Ber om frifinnelse av Viggo Kristiansen

Riksadvokaten beklager på det sterkeste overfor Viggo Kristiansen. Fredag ba han om full frifinnelse av den 43 år gamle mannen.

I halvannet år har Oslo politidistrikt etterforsket Baneheia-saken på nytt etter at Gjenopptakelseskommisjonen besluttet å gjenåpne Viggo Kristiansen sin sak.

I september sendte statsadvokaten sin begjæring til riksadvokat Jørn Sigurd Maurud, og fredag møtte han pressen for å presentere hvilken beslutning de har landet på.

Like før klokken 13.00 bekreftet Viggo Kristiansens sin forsvarer Arvid Sjødin overfor TV 2 at riksadvokaten ber om en frifinnelse av Kristiansen.

– Det var ikke noe annet alternativ, slik saken står nå, sier Sjødin.

– Belastende

Riksadvokat Maurud åpnet sin redegjørelse med å si at dette har vært en grundig etterforskning.

– Det har vært gjennomført en rekke etterforskningsskritt. Jeg har stor forståelse for at mange har ment at de har måttet vente lenge på min beslutning, og at dette har vært belastende, sier han.

REDEGJØRELSE: Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud offentliggjorde fredag påtalemyndighetens avgjørelse i Baneheia-saken mot Viggo Kristiansen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
REDEGJØRELSE: Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud offentliggjorde fredag påtalemyndighetens avgjørelse i Baneheia-saken mot Viggo Kristiansen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Min avgjørelse er truffet helt uavhengig av de tidligere beslutningene som er gjort. Statsadvokaten har tilrådet at jeg frifinner Kristiansen for drapene i Baneheia. Jeg har kommet til samme konklusjon.

– Ikke tekniske bevis

Riksadvokaten mener at det ikke foreligger bevis som tilsier at Kristiansen er skyldig i drapene av Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen.

– Det foreligger ikke tekniske bevis som knytter Kristiansen til de straffbare handlingene. Heller ikke DNA-bevis, sier Maurud.

Riksadvokaten sier at de heller ikke kan se at det er klare holdepunkter i de tekniske bevisene for å konkludere med at det må ha vært to gjerningsmenn.

– Lider på sentrale punkter

I avgjørelsen fra Riksadvokaten retter de tvil om Jan Helge Andersen sin forklaring.

– Andersens forklaring lider på flere sentrale punkter av svakheter både hva gjelder indre sammenheng og plausibilitet, og ikke minst manglende samsvar med andre opplysninger i saken, skriver de.

Ved siden av DNA-beviset har også det såkalte mobilsporet vært sentralt i etterforskningen.

Marud sier at teledatabevisene underbygger at Kristiansen ikke er skyldig.

– Han mottok og sendte fire SMSer nært i tidsrommet ugjerningene ble begått.

Påstand om frifinnelse

Teledataene er forenlig med Kristiansens forklaring om at han oppholdte seg ved egen bopel, mener Riksadvokaten.

– Jeg har ikke funnet beslutningen tvilsom. Derfor legger vi ned påstand om frifinnelse.

Det vil nå være opp til Borgarting lagmannsrett om hvordan saken skal behandles videre. Maurud sier at han godkjenner at saken avgjøres uten en hovedforhandling.

Oslo Statsadvokatembeter vil i nærmeste fremtid oversende saken til lagmannsretten for videre behandling.

– Denne saken har fått dypt tragiske konsekvenser i sær for Kristiansen som har sonet over 20 år i fengsel og dermed har blitt frarøvet store deler av sitt liv. Hans nærmeste har også lidd et ulidelig tap, sier han.

Beklager

Maurud beklager derfor på det sterkeste overfor Kristiansen og hans familie.

Riksadvokaten beklager også overfor de etterlatte til Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen.

– Jeg har også den dypeste sympati for de pårørende for ofrene, som ble rammet av det mest grusomme som det kan skje.

Hva skjer med Andersen?

Avgjørelsen som kom fredag, omhandlet Viggo Kristiansen sin gjenåpningssak.

– Etterforskningen av Jan Helge Andersen er ikke avsluttet enda. Men vi kommer til å vurdere nærmere hva vi kan gjøre i den saken, sier Maurud på spørsmål fra TV 2.

Andersen har tidligere blitt siktet for drapet av den eldste jenta.

Riksadvokaten sier det er for tidlig å svare på om det er aktuelt å sende en begjæring for å gjenåpne saken mot Andersen.

– Denne etterforskningen ligger hos politiet. Jeg kommer til å be om en innstilling fra statsadvokaten på dette spørsmålet, så det er for tidlig for meg å si noe om, sier Maurud.