BANEHEIA-SAKEN:

Riksadvokaten avviser Viggo Kristiansens klage

Kristiansens forsvarere klaget på at Spesialenheten henla den såkalte «2009-saken». Nå har Riksadvokaten behandlet klagen og konkluderer med at politiet ikke har brutt loven.

ANMELDT: Jan Helge Andersen ble anmeldt for en voldtekt i 2009. Først i 2021 ble saken kjent for offentligheten. Foto: Politiet
ANMELDT: Jan Helge Andersen ble anmeldt for en voldtekt i 2009. Først i 2021 ble saken kjent for offentligheten. Foto: Politiet

Det melder Fædrelandsvennen.

Som følge av Oslo politidistrikts nye etterforskning av Baneheia-saken ble både Agder politidistrikt som foretak og tidligere kriminalsjef i Agder-politiet, Arne Pedersen, etterforsket av Spesialenheten for politisaker.

Bakgrunnen var en voldtektsanmeldelse mot den andre domfelte i Baneheia-saken, Jan Helge Andersen, i 2009.

Nå har Riksadvokaten altså konkludert med at de er enige med Spesialenheten i at verken Pedersen eller politidistriktet brøt loven.

FRIKJENT: Verken Spesialenheten for politisaker eller Riksadvokaten mener Arne Pedersen eller Agder politidistrikt brøt loven i forbindelse med den såkalte 2009-saken. Foto: Heiko Junge / NTB
FRIKJENT: Verken Spesialenheten for politisaker eller Riksadvokaten mener Arne Pedersen eller Agder politidistrikt brøt loven i forbindelse med den såkalte 2009-saken. Foto: Heiko Junge / NTB

Klaget på vedtak

Anmeldelsen mot Jan Helge Andersen ble aldri gjort kjent for Agder statsadvokatembeter eller for Gjenopptakelseskommisjonen, da de skulle vurdere om det var grunnlag for å gjenåpne Baneheia-saken eller ikke.

Tvert imot ble det anført fra påtalemyndighetens side at det «foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn, eller at han har opptrådt truende eller voldelig».

Avdekkingen av «2009-saken» var en av flere nye funn som til slutt kulminerte med at Borgarting lagmannsrett besluttet å frikjenne Kristiansen for drapene og voldtektene i Baneheia.

I oktober ble imidlertid «2009-saken» henlagt av Spesialenheten.

Samme dag klaget Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, vedtaket inn til Riksadvokaten, som nå har gjort sin egen vurdering av saken.

«Riksadvokaten viser til at det ikke er godtgjort at Pedersen fikk inngående kjennskap til innholdet i anmeldelsen, verken i 2009 eller senere, og at saken heller ikke angikk de mest sentrale bevisspørsmålene som Kristiansens siste gjenåpningsbegjæring reiste», heter det i Riksadvokatens vedtak.

HENLA: Spesialenheten for politisaker henla Agder politidistrikts anmeldelse av seg selv i fjor høst. Foto: Jo E. Brenden / NTB
HENLA: Spesialenheten for politisaker henla Agder politidistrikts anmeldelse av seg selv i fjor høst. Foto: Jo E. Brenden / NTB

Massiv kritikk

Våren 2022 avslørte TV 2 at kvinnen som anmeldte Andersen for voldtekt, fikk 200.000 kroner i voldsoffererstatning.

Det skjedde fordi en kvalifisert nemnd mente det var «klart sannsynlig» at voldtekten faktisk hadde funnet sted.

Andersen selv har både via sin forsvarer og i et intervju med TV 2 avvist anklagene.

Både fremtredende eksperter, lederen av Gjenopptakelseskommisjonen og førstestatsadvokaten i Agder gikk da ut i offentligheten og sa at dette var informasjon som skulle ha vært på bordet til kommisjonen da de behandlet Kristiansens mange begjæringer om gjenopptakelse.

SIST SETT: Ofrene i Baneheia-saken ble sist sett ved denne badebrygga, den 19. mai i år 2000. Foto: Terje Frøyland / TV 2
SIST SETT: Ofrene i Baneheia-saken ble sist sett ved denne badebrygga, den 19. mai i år 2000. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Lå skjermet

Det var Agder politidistrikt selv om ba Spesialenheten om å etterforske om det var begått lovbrudd i forbindelse med håndteringen av «2009-saken».

Det skjedde etter at TV 2 avslørte at saken lå skjermet i politiets egne systemer, noe den ifølge politiets egne rutiner ikke skulle ha vært.

Både Spesialenheten og Riksadvokaten mener dette er kritikkverdig, men ikke nok til at forholdet anses som straffbart:

«Riksadvokaten tiltrer spesialenhetens vurdering av de tidligere skjermingsrutinene. Det er likevel vanskelig å se at disse skulle gi grunnlag for straff mot politidistriktet for håndteringen av gjenåpningsbegjæringen – cirka ti år etter at det var besluttet skjerming av den aktuelle saken», skriver Riksadvokaten i sitt vedtak.

I Spesialenhetens vedtak legges det til grunn at Arne Pedersen ble informert om saken, men de utelukker ikke hans forklaring om at han ikke husket den, da han ble bedt om å bidra i forbindelse med den siste begjæringen om gjenopptakelse.

Vedtaket fikk imidlertid kritikk fra andre enn Kristiansens advokater, blant annet fra Morten Holmboe, professor i strafferett ved Politihøgskolen.

Til Dagbladet sa professoren at han var uenig i noen av Spesialenhetens vurderinger og at han etterlyser grundigere vurderinger av det uavhengige utvalget, som nå er oppnevnt av regjeringen.

Det uavhengige utvalget skal ledes av jusprofessor Jon Petter Rui.

– Til etterretning

Kristiansens advokat, Arvid Sjødin, sier til TV 2 at han tar avgjørelsen til etterretning.

– Vi har nok en viss oppfatning om at politifolk husker saker de har vært sterkt engasjert i. Men vi tar avgjørelsen til etterretning, sier han.

Sjødin sier han nå har forventinger til at det regjeringsoppnevnte utvalget vil gå skikkelig inn i omstendighetene rundt «2009-saken».

– Jeg har store forventninger til at granskningskommisjonen kommer til å gå gjennom alt og at de påpeker hva som har gått galt. Poenget her er at alt må på bordet, slik at vi kan lære av det som har skjedd, sier han.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med både Arne Pedersen og politimesteren i Agder politidistrikt, Kjerstin Askholt, uten hell.