Rike foreldre får vellykkede barn

Foreldre som tjener godt får sunnere, aktive og mer utdannede barn enn fattige foreldre, viser en ny studie.

- Dette kan skape klasseskiller gjennom flere generasjoner, sier forsker Ivar Pettersen til Dagsavisen.

Pettersen, som er stipendiat ved NTNU i Trondheim, skal fredag forsvare sin doktorgradsavhandling der han har sett på sammenhengen mellom inntekt og helse. Studien viser at foreldres inntekt henger sammen med hvor mye tid barna deres bruker på fysisk fostring.

Forklaringen kan være kan være at mange aktiviteter koster penger.

- Man kan også tenke seg at foreldre i lavinntektsyrker som jobber turnus har større problemer med å følge opp barnas aktivisering, sier Pettersen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2