Riis-Johansen åpner for jordkabelkompromiss

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) åpner for kompromiss i Hardanger. Han sier at jordkabel kan være en mulig løsning på deler av kabeltraseen.

Riis-Johansen bekrefter overfor Aftenposten at jordkabel kan bli en del av et kraftkompromiss dersom det ikke blir noe av sjøkabelalternativet.

– Jeg har invitert kommunene til dialog om mulige forbedringer, til andre traseer. De har fastholdt kun sjøkabelalternativet, men i et ønske om å komme videre, inviterer jeg til å se på det. Vi kan gjøre noe med fjordkryssingene. Det er mulig å legge den eksisterende 132 kV-ledningen i Fyksesund under vann fordi den har lavere spenning. Det er mulig å tenke jordkabel innenfor Granvinfjorden og i Ulvik. Og det er mulig å se på andre traseer, sier Riis-Johansen.

Granvin-ordfører Jan Ivar Rødland (Ap) er positiv til Riis-Johansens utspill.

– Jeg har ikke sett disse planene før, men selvsagt vil vi være åpne for alle ting som kan avbøte problemene. Da er vi jo på det diskusjonsnivået vi søkte i 2005. Det er godt å høre at de tenker annerledes nå. Men hvordan de skal få inn dette i disse planene nå, er jeg ikke sikker på. Her er det plankrav og nye prosesser som skal til. Men det er spesielt viktig at alle slike nye planer må skapes fra troverdighet. Og vi må nå få fram den gode dialogen og troverdigheten i arbeidet, sier Rødland. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2