VANT I RETTEN: Rianne Vogels mistet jobben på grunn av noen uttalelser i sosiale medier om kjønnsdebatten og transpersoner. Hun saksøkte sin tidligere arbeidsgiver Papillon og har nå vunnet frem i retten. Foto: Robert Reinlund / TV 2
VANT I RETTEN: Rianne Vogels mistet jobben på grunn av noen uttalelser i sosiale medier om kjønnsdebatten og transpersoner. Hun saksøkte sin tidligere arbeidsgiver Papillon og har nå vunnet frem i retten. Foto: Robert Reinlund / TV 2
Historisk dom:

Rianne Vogels vant – oppsigelsen var usaklig

Hordaland tingrett mener Rianne Vogels kan ytre seg kritisk i transdebatten. Retten mener oppsigelsen av henne var usaklig og hun tilkjennes oppreisningserstatning på 60.000 kroner.

– En seier for ytringsfriheten slik dommen fremstår, fastslår advokat Birthe Eriksen til TV 2.

Hun påpeker at dommen ennå ikke er rettskraftig. TV 2 har ikke fått svar på om motparten vil anke.

Den siste tiden har det pågått en intens debatt knyttet til transbevegelsen.

Mange har sett med stor spenning frem til dommen i det som er omtalt som en prinsipiell og viktig sak og som også er en del av hele den såkalte «transdebatten».

Stor problemstilling på kartet

– Jeg er glad for å ha fått medhold. Rettssaken har satt en større problemstilling på kartet, sier Rianne Vogels til TV 2.

Hun påpeker at i både Norge og i andre land har det skjedd en begrepsforskyvning vedrørende kjønn, lovendringer og klinisk behandling.

– Mange, selv fagfolk, har kviet seg for å drøfte dette, sier Rianne Vogels.

Hun saksøkte sin arbeidsgiver Papillon etter at hun fikk sparken for å ha uttalt seg kritisk i transdebatten.

Sjikanerende brev

VANT: Rianne Vogels vant frem med sitt søksmål mot arbeidsgiver Papillion. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
VANT: Rianne Vogels vant frem med sitt søksmål mot arbeidsgiver Papillion. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Det virker nå å være større forståelse om at «no debate» og sjikanerende brev til arbeidsgivere bør være på vei ut som kneblingsteknikker, sier Vogels til TV 2.

Vogels arbeidsgiver ble tipset av en ukjent person som i e-post fortalte at Vogels hadde uttalt seg negativt i transdebatten og at hun fremsto som transfobisk.

– Denne saken er blitt mye større enn en vanlig arbeidsrettssak, mener Vogels.

Lettet advokat

– Rianne Vogels er selvsagt både lettet og glad over å ha vunnet fullt ut denne krevende og viktige saken som hun har stått i så lenge, sier advokat Birthe Eriksen til TV 2.

Eriksen mener demt er viktig at Vogels har fått rettens medhold i at hennes ytringer ikke er transfobe og at disse generelt er uproblematiske for en arbeidstaker å fremsette.

– Du har pekt på ytringsfriheten?

– Vi er glad for de signalene som denne dommen sender og at hennes ytringer ikke er oppfattet som transfobe, presierer Eriksen.

Saklige uttalelser

I dommen påpeker retten at det er relevant å se hen til noen av de ytringer som kan oppfattes mest kritiske overfor transpersoner.

«Retten vil bemerke at de fleste ytringer som Vogels har kommet med, direkte eller indirekte, i debatten omkring kjønnsidentitet, må anses å være saklige.»

Retten konkluderer videre med at den ikke finner «at ytringene som Vogels har framsatt på Twitter, er transfobe.»

Retten mener de ytringer som Vogels har fremsatt på Twitter, i utgangspunktet vil være godt innenfor ytringsfrihetens rammer. Ytringene vil i sin alminnelighet være uproblematisk for de fleste arbeidsgivere, og ikke utgjøre et brudd på lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver.

Dømmes til å dekke sakskostnader

Arbeidgiver Papillon dømmes etter dette til å betale Vogels sine sakskostnader med kroner 537.514.

Samlet sett er det rettens vurdering at det ikke fremstod som klart for Vogels at hennes ytringer på Twitter var i strid med Papillons interesser, og kunne være negative for organisasjonens arbeid. Men retten finner at hun burde forstå at hennes ytringer om kjønnsidentitet kunne ha betydning for Papillon, og at Papillon lett kunne identifiseres med hennes egne meninger. I en slik kontekst, burde Vogels vist større varsomhet med hvordan hun ytret seg på Twitter.

Ikke brudd på lojalitetsplikten

Retten mener det ikke foreligger brudd på lojalitetsplikten, og at oppsigelsen derfor ikke var saklig begrunnet.

Rettens mener oppsigelse en uforholdsmessig reaksjon. I dommen fastslås det at «ytringene var problematiske for Papillon, men ikke av en slik karakter at det ikke var rom for dialog omkring fremtidig atferd.»

Retten mener oppsigelsen er ugyldig, jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 første ledd.

Uenig med retten

Motpartens advokat er uenig i at retten mener Papillon må pålegge arbeidstaker å endre sin aktivitet før de kan gi en oppsigelse.

– Vi er glade for at Papillon har blitt hørt i de vesentlige anførsler i saken. Retten uttaler at det vil være direkte ødeleggende for Papillon sin aktivitet med personer i sine rekker som oppfattes som fordomsfulle og ikke-inkluderende. Retten er også klar på at dette er negativt for arbeidet Papillon skal drive, og det formålet organisasjonen skal oppfylle, sier Trine Lise Fromreide, partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

VURDERER ANKE: Trine Lise Fromreide, partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, sier Papillon vil vurdere å anke saken. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
VURDERER ANKE: Trine Lise Fromreide, partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, sier Papillon vil vurdere å anke saken. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Vurderer anke

Fromreide mener at dommen ikke omtaler viktige deler av bevisførselen for hvorvidt Papillon har gitt arbeidstaker mulighet til å endre sin aktivitet.

– I tillegg til at vi ikke er enig i de arbeidsrettslige vurderingene som fremgår av dommen på dette punktet. Papillon vil derfor helt klart vurdere en anke. I denne vurderingen vil det være flere hensyn som må ivaretas og en beslutning vil fattes innen ankefristens utløp, opplyser advokat Fromreide i e-post til TV 2.

Fikk sparken

Rianne Vogels fikk sparken av arbeidsgiver Papillon, etter å ha ytret seg kritisk i den såkalte transdebatten.

Etter dette saksøkte Vogels sin tidligere arbeidsgiver for usaklig oppsigelse.

FØRST DAG: Rianne Vogels, advokat Birthe Eriksen og advokatfullmektig Nina Sørensen, hilser på hverandre under første rettsdag. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
FØRST DAG: Rianne Vogels, advokat Birthe Eriksen og advokatfullmektig Nina Sørensen, hilser på hverandre under første rettsdag. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Det ble sett på som en historisk viktig og svært prinsipielle rettssak. For første gang skal domstolen veie ulike hensyn opp mot hverandre.

Hvor langt strekker ytringsfriheten seg? Hvilke muligheter har en arbeidsgiver til å sparke en ansatt som en mener skade virksomhetens omdømme gjennom å ytre seg i sosiale medier?

Bakteppe for rettssaken er den pågående debatten rundt kjønnsidentitet.

SAKSØKTE ARBEIDSGIVER: Vogels saksøkte Papillon etter å ha mistet jobben i organisasjonen etter anklager om å ha uttalt seg i transdebatten på en måte som skadet omdømme til organisasjonen hun selv hadde vært med å bygge opp. Foto: Robert Reinlund / TV 2
SAKSØKTE ARBEIDSGIVER: Vogels saksøkte Papillon etter å ha mistet jobben i organisasjonen etter anklager om å ha uttalt seg i transdebatten på en måte som skadet omdømme til organisasjonen hun selv hadde vært med å bygge opp. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Et minefelt

Transbevegelsen mener seg ofte trakassert, forfulgt og utsatt for uverdig kritikk. Mens de som uttaler seg kritisk, som Rianne Vogels, mener de blir utsatt for feilaktig kritikk og at de har rett til å stille spørsmål ved blant annet lovverk og medisinsk praksis.

Rianne Vogels (43) mener hun har vært utsatt for massiv trakassering og usaklig oppsigelse. Arbeidsgiver Papillon har fastholdt at oppsigelsen var saklig.

I retten anførte arbeidsgiver at noen av Vogels sine uttalelser i sosiale medier var transfobiske.

Saksøktes advokater vektla at arbeidstakers ytringer, standpunkt og holdninger, samlet sett, har en slik form, omfang, rekkevidde og innhold at de må anses som utilbørlige og illojale mot organisasjonen og organisasjonens formål.

Omdiskutert e-post

Bråket startet da en ukjent avsender av en e-post til Papillon, Mr. Ron Scofield, fortalte at Rianne Vogels hadde skrevet meldinger som latterliggjorde transpersoner.

Scofield beskyldte Vogels for å ha assosiert transpersoner med overgrep og kriminalitet.

I e-posten som var skrevet på engelsk blir ledelsen i Papillon gjort kjent med at Vogels hadde konto på Gettr, en kontroversiell plattform på internett. Den har blitt omtalt som et fristed for blant annet rasistiske ytringer.

Avslutningsvis i e-posten påpeker Ron Scofield at twittermeldingen og Vogels tilstedeværelse i sosiale medier ikke tar seg godt ut for organisasjonen som jobber med mangfold og inkludering.