resultat-hydro - Vanskeligere marked for Hydro

Hydro hadde et underliggende driftsresultat før skatt på 1,13 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor, ned fra 1,65 milliarder kroner kvartalet før.

Selskapet skriver i sin børsmelding at lavere priser, sesongsvingninger og svakere markedsforhold har hatt negativ innvirkning på resultatet for fjerde kvartal.

– På grunnlag av ambisiøse og effektive forbedringstiltak i 2011, kan Hydro nå gå inn i 2012 med en robust økonomi og driftsposisjon. Resultatene for fjerde kvartal gjenspeiler svakere markeder og en nedgang i etterspørselen etter aluminium og aluminiumprodukter, spesielt i Europa, hvor det er klart at vi må fortsette omstruktureringsarbeidet, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Fjoråret har imidlertid vært et bedre år for Hydro enn 2010. Resultatet for fjerde kvartal i 2010 var på 588 millioner kroner, betydelig lavere enn tallene for 2011. For året 2011 som helhet økte det underliggende resultatet til 6.133 millioner kroner, sammenlignet med 3.351 millioner kroner i 2010.

Høyere realiserte priser på alumina og aluminium, og høyere produksjonsvolumer grunnet oppkjøpet av Vale og ferdigstillelsen av Qatalum, hadde en positiv effekt på utviklingen i året, skriver Hydro.

Styret i Hydro foreslår et utbytte på 0,75 kroner per aksje for 2011. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2