POPULÆR: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er landets største. Her fra hovedcampus i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB
POPULÆR: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er landets største. Her fra hovedcampus i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Rekordmange kommer inn på førstevalget – dette studiet er mest populært

Det er 17 år siden sist like mange søkere har fått tilbud om å starte på studiet de aller helst ønsker som i år.

Samordna opptak offentliggjorde de nasjonale opptakstallene mandag klokken 11.

I år har det vært en økning i antall studieplasser som tilbys, kombinert med en nedgang i antall søkere i årets opptak. Dette har gitt mindre konkurranse om plassene.

64.744 søkere har i år fått tilbud om studieplass på sitt førstevalg ved årets opptak, en økning på seks prosent fra i fjor.

Vi må tilbake til 2005 for å se lignende tall på hvor mange søkere som har fått tilbud om studiet de satt på førsteplass.

– Nå har vi vært gjennom to år med pandemi og ekstraordinært høye søkertall, men i år ser vi at søkertallene har gått noe ned. Samtidig har det blitt flere studieplasser, sier Sveinung Skule, direktør i direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Hun tror at en av grunnene til nedgangen i antall søkere, er lav arbeidsledighet.

– Det er lettere for ungdom å ta et friår med jobbing etter videregående, og det er trolig færre voksne som søker utdanning fordi de har mistet jobben, sier Skule.

Færre kvalifiserte søkere står dermed uten tilbud etter hovedopptaket, noe som er det laveste antallet siden 2014.

Samtidig er det fortsatt svært høy konkurranse om plassene ved de lange profesjonsstudiene.

– Over halvparten av alle kvalifiserte søkere har kommet inn på førstevalget sitt i år. Og det er veldig få søkere som ikke får tilbud i det hele tatt. Det viser at vi har et studietilbud som treffer søkerne, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Sykepleie mest populært

Flest søkere ønsker å bli sykepleiere, og over 10.000 søkere hadde i år sykepleiestudiet som sitt førstevalg. Dette tilsvarer nærmere åtte prosent av alle søkerne.

– Interessen for helsefag er fortsatt stor blant studentene. Regjeringen har styrket kapasiteten i sykepleierutdanningen, og utdanningsinstitusjonene har økt antall studieplasser noe. Men det er fortsatt ikke nok plasser, og jeg forventer at institusjonene jobber målrettet for flere studieplasser innen sykepleie i tiden fremover, sier Borten Moe.

Selv om dette er blant de mest populære studiene, har færre søkt seg til sykepleierstudiet, i takt med at generelt færre har søkt høyere utdanning i år.

– Ifølge NAV mangler vi 7.000 sykepleiere i Norge og SSB anslår at vi kan mangle opp mot 28.000 sykepleiere i 2035. De som utdanner seg til sykepleiere nå, studerer til et yrke det blir stort behov for også i fremtiden, sier Skule.

Disse er vanskeligst å komme inn på

I år igjen er medisinstudiet ved Universitet i Oslo vanskeligst å komme inn på. Det er medisin som dominerer topplisten, og disse studiene hadde ved årets hovedopptak høyest poenggrense i ordinær kvote:

Medisin, UIO (høst): 69,6

Medisin, NTNU Trondheim: 69,2

Medisin, UIO (vår): 68,8

Medisin, NTNU (Trondheim/Levanger: 68,7

Medisin, NTNU (Trondheim/Ålesund): 68,6

Medisin, UIB: 68,3

Medisin, UIT: 68,2

Psykologi, UIO (høst): 68,1

Odontologi, UIO: 67,7

Industriell økonomi og teknologiledelse (NTNU): 66,9

Psykologi, UIO (vår): 66,7

Studier med høyest poenggrense (førstegangskvote)

Disse studiene har høyest poenggrense for førstegangskvote:

Honoursprogram, realfag, UIO: 63,0

Medisin, NTNU (Trondheim): 62,5

Medisin, UIO (høst): 62,4

Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU: 61,9

Nanoteknologi, NTNU: 61,4

Medisin, NTNU (Trondheim/Ålesund): 61,4

Medisin, NTNU (Trondheim/Levanger): 61,0

Medisin, UIO (vår): 61,0

Medisin, UIB: 60,8

Medisin, UIT: 60,4

Kybernetikk og robotikk, NTNU: 60,3

Lærertallene stuper

Lærerstudiet har derimot sunket i popularitet. Så mye som en fjerdedel av studieplassene som i år var ledige etter hovedopptaket, var plasser til lærerstudiet.

− Opptakstallene stuper og har ikke vært lavere siden 2015. Jeg er veldig bekymret for at søkertallene fortsetter å synke for tredje år på rad, sier leder av Pedagogstudentene, Lars Syrrist, i en pressemelding.

I år har 9,3 prosent av alle søkere gjennom Samordna fått tilbud ved et lærerstudium, en nedgang fra 10,4% i fjor.

NEDGANG: Færre vil bli lærere enn tidligere. Foto: Gorm Kallestad / NTB
NEDGANG: Færre vil bli lærere enn tidligere. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Direktoratet opplever at det er mange ledige plasser på studier som samfunnet har stor bruk for.

– Det er både på lærerstudiet og ulike teknologistudier. Det er viktig å ha god rekruttering til disse studiene i fremtiden. Mangel på kompetente fagpersoner i disse yrkene kan få uheldige konsekvenser, mener Skule.

Organisasjonen NITO reagerer på at 300 færre får tilbud om ingeniør- og sivilingeniørutdanning i år enn i fjor.

– Dette er skuffende når arbeidsmarkedet for ingeniører er kjempesterkt og vi ser at de langsiktige kompetansebehovene er store, sier Helene Gundersen, leder for NITO Studentene.

Så mange har søkt de ulike utdanningsområdene:

Helsefag: 19.818 søkere (18,8 prosent)

Økadm: 17.567 søkere (16,7 prosent)

Samfunn: 12.121 søkere (11,5 prosent)

Tekno: 9.828 søkere (9,3 prosent)

Lærer: 9.784 søkere (9,3 prosent)

Kilde: Samordna opptak

Han mener det er særlig viktig at vi har mange nok lærere som kan sikre at barn og unge får utdanning med god kvalitet.

Samordna opptak koordinerer opptaket til totalt 27 universiteter og høgskoler og 23 fagskoler.