REKORDVEKST: Leieprisene i Oslo når ny rekord. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2
REKORDVEKST: Leieprisene i Oslo når ny rekord. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Rekordhøye leiepriser i Norge

Aldri før har leieprisene steget så mye i Norge, viser ferske tall.

Leieprisene i de fire store byene steg med 4,4 prosent i første kvartal 2023.

Det siste året har leieprisene steget med 10,4 prosent, ifølge Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk.

– Vi har aldri målt en så sterk vekst i leieprisene i Norge, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Rekordpris i Oslo

Sterkest utvikling i første kvartal hadde Oslo med en oppgang på 5,3 prosent og Bergen med 4 prosent.

- Den sterke veksten i leieprisene vi hadde gjennom 2022 fortsetter inn i 2023. Det er særlig hovedstaden som skiller seg ut. Inflasjonen virker inn på leieprisene både gjennom høyere rente og økte kostnader for utleiere, sier Lauridsen.

PRISVEKST: Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, mener inflasjonen har skyld i de økte leieprisene. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
PRISVEKST: Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, mener inflasjonen har skyld i de økte leieprisene. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han forklarer at husleieloven gir også utleier rett til å justere husleien etter konsumprisindeksen hvert år.

– Det er sannsynlig at mange nå justerer husleiene, sier Lauridsen.

Venter videre vekst

Sterkest leieprisutvikling det siste året hadde også Oslo med en oppgang på 11,9 prosent.

Etterfulgt av Stavanger og Sandnes med 7 prosent, og Trondheim med 6,3 prosent.

I Bergen er årsveksten for øyeblikket mer moderat på 2,6 prosent.

- Leieprisene har hatt et solid løft i Norge det siste året. Mens Oslo hadde en noe mer moderat utvikling under pandemien er det hovedstaden som nå leder an i leieprisutviklingen i Norge, sier Lauridsen.

Eiendom Norge venter at veksten i leieprisene vil fortsette, fordi den høyere renten enda ikke er priset inn i boligmarkedet.

– Forholdet mellom boligprisene og utleieprisene vil nå finne en ny likevekt, sier Lauridsen.