Skarvberget vindkraftverk:

Reindriftssame utelukker ikke vold: – Det er krig

TROMSØ (TV 2): Nye vindkraftplaner på «hellig fjell» i Porsanger er egnet til å «dyrke frem ekstremisme» hos samene. Nå er kommunen ett steg nærmere utbygging.

KONFLIKT: Flertall for å utrede muligheten for vindturbiner i Porsanger kommune får flere til å tordne. Nå varsles det boikott. Her fra Storheia vindpark i Åfjord, Fosen. Foto: Heiko Junge
KONFLIKT: Flertall for å utrede muligheten for vindturbiner i Porsanger kommune får flere til å tordne. Nå varsles det boikott. Her fra Storheia vindpark i Åfjord, Fosen. Foto: Heiko Junge

– Når man blir presset i et hjørne, hvordan skal man komme fort ut av hjørnet? Vi presses fra alle kanter.

– Frykter du at det blir voldelig?

– Jeg utelukker ikke vold, men jeg håper ikke at det går så langt at vi må ty til vold. 

Kraftsalvene kommer fra Lemet Aslat Eira. 

RASER: Reindriftsutøver Lemet Aslat Eira mener Porsanger kommune forsøker å jage samene ut av kommunen. Foto: Privat
RASER: Reindriftsutøver Lemet Aslat Eira mener Porsanger kommune forsøker å jage samene ut av kommunen. Foto: Privat

Han er en av reindriftssamene fra Karasjok som har sommerbeite i Porsanger kommune.

Der er man nå ett steg videre i realiseringen av Skarvberget vindkraftverk, til tross for tårer og protester fra over hundre demonstranter.

50 kvadratkilometer utredes for muligheten til å bygge mellom 20 og 40 vindturbiner av Fortum Nordkraft Vind.

– Det er hjertet av sommerbeite, sier Eira. 

– De kan like gjerne bygge opp et gasskammer også i samme slengen, for et liv uten reindrift er verdiløst for meg, sier Eira.

– Det går ikke bra med dem

Det omtales som selve «indrefileten» i reindriften.

«Sieddeduottar».

Et hellig område i Skuohtanjárga siida.

PROTEST: Torsdag samlet det som hevdes å ha vært 150 utenfor kommunehuset i Porsanger kommune for å protestere. Foto: Elle Márgget Nystad
PROTEST: Torsdag samlet det som hevdes å ha vært 150 utenfor kommunehuset i Porsanger kommune for å protestere. Foto: Elle Márgget Nystad

– La oss si det slik: Det går ikke bra med de som ødelegger det hellige området, sier Eira. 

Han har null tillit til kommunen, og mener det ikke er tvil om menneskerettighetsbrudd hvis det bygges.

– Det er krig, sier Eira.

Hans familie har vært reindriftsutøvere gjennom generasjoner i området. Nå mener han samene må lide på grunn av dårlig kommuneøkonomi. 

– Vi skal kjempe med alle midler, sier Eira.

Boikott

Fosen-aktivist og leder i NSR-U, Elle Márgget Nystad, mener det som skjer i Porsanger kommune er startskuddet for industrialiseringen av Finnmark – og konfliktene som vil følge med.

– Jeg oppfordrer til boikott av Porsanger kommune, sier Nystad.

BOIKOTT: Leder i NSR-U, Elle Márgget Nystad, oppfordrer til boikott av Porsanger kommune. Her fra møte med Jonas Gahr Støre i Trefodighetskirken i Oslo i forbindelse med Fosen-saken. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
BOIKOTT: Leder i NSR-U, Elle Márgget Nystad, oppfordrer til boikott av Porsanger kommune. Her fra møte med Jonas Gahr Støre i Trefodighetskirken i Oslo i forbindelse med Fosen-saken. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hun forteller at hun ikke har tenkt til å kjøpe så mye som en kaffekopp i kommunen lenger. 

– De bør være redde. Det kommer til å være motstand. Jeg skjønner ikke at de tør så lenge Fosen-saken er uløst, sier Nystad.

Ifølge Nystad var det 150 personer som møtte opp for å demonstrere mot kommunestyret torsdag. At skoleelever skulket skolen og at mange kom langveis fra.

– Et evig langt vennskap mellom Karasjok og Porsanger ødelegges nå. Mange av de berørte reineierne bor i Karasjok, sier Nystad.

– Dyrke frem ekstremisme

Tidligere kommunedirektør og politiker i Porsanger kommune, er i likhet med Eira og Nystad sjokkert over det som skjer i kommunen.

– Dette er kampen for reindriftens tilværelse. Jeg mener vi er vitne til en brist i norsk rettssikkerhet, sier Helge Nicolaisen.

ØDELAGT VENNSKAP: Leder i NSR-U, Elle Márgget Nystad, mener kommunestyret i Porsanger ødelegger vennskapet til Karasjok kommune. Foto: Elle Márgget Nystad
ØDELAGT VENNSKAP: Leder i NSR-U, Elle Márgget Nystad, mener kommunestyret i Porsanger ødelegger vennskapet til Karasjok kommune. Foto: Elle Márgget Nystad

Han sammenligner saken med Fosen, men sparer ikke på kruttet i sammenligningen.

– Det er ikke det at Fosen-saken ikke er alvorlig, men dette er ti ganger større. Dette mener jeg egner seg til å dyrke frem ekstremisme, sier Nicolaisen.

Han mener samene blir herjet med.

– Går dette gjennom ligger alt til rette for inngrep mot tamreindrift i fremtiden. Det vil være katastrofalt, sier Nicolaisen.

«Ikke en millimeter»

Ordfører i Porsanger kommune, Jo Inge Hesjevik (H), opplever saken som «belastende».

– Det er ikke fleip at reinen og simla ligger i skyggen av vindturbinene på sommerdager, sier Hesjevik.

IKKE FLEIP: Ordfører i Porsanger kommune hevder at man ser reinsdyr oppsøke skyggen av vindturbiner på sommerstid. Foto: PRIVAT
IKKE FLEIP: Ordfører i Porsanger kommune hevder at man ser reinsdyr oppsøke skyggen av vindturbiner på sommerstid. Foto: PRIVAT

Han argumenterer for at området som nå har fått «ja» til videre utredning er blant de aller mest egnede stedene når det gjelder forhold for vindkraft i hele Europa. 

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det de sier. De må ikke lide på grunn av dårlig kommuneøkonomi. Strøm er en driver i vårt samfunn – et miljøtiltak og industritiltak, sier Hesjevik.

 Den krasse kritikken fra de som er imot planene, tar han ikke til seg.

– Jeg har aldri sett de peke på noe som kunne vært aktuelt for noe. Ikke en millimeter land kan brukes til noe, sier Hesjevik.

Han mener selv kommunesentrum Lakselv er «hjerte» av beiteområdene, og at motstandere drar opp det «mektigste argumentet», når det påstås at man fordriver reindriften.

– Det er ingen beviser for at vindturbiner fordriver reinsdyr. Tvert imot har man forskning som sier det ikke har stor innvirkning, sier Hesjevik.

– Enige om å være uenige

Gabriel Karlsen, daglig leder i Fortum Nordkraft Vind, er tydelig på at det fortsatt gjenstår en lang prosess med mange utredninger. 

– Vi har hatt møte med siida-lederen, og vi er enige om å være uenige. Men det var en bra samtale og åpen prat, sier Karlsen.

TIDLIG: Daglig leder i Fortum Nordkraft Vind, Gabriel Karlsen, er klar på at de er tidlig i prosessen og at alle skal bli hørt. Foto: Privat
TIDLIG: Daglig leder i Fortum Nordkraft Vind, Gabriel Karlsen, er klar på at de er tidlig i prosessen og at alle skal bli hørt. Foto: Privat

Han presiserer at selv om utredningsområdet er rundt 50 kvadratkilometer, skal endelig område være cirka 20 kvadratkilometer, hvis det blir noe av.

– Ny fornybar kraft og reindrift er begge nasjonale interesser. Vi skal skaffe et godt faktagrunnlag og utrede, men det er ikke vår jobb å bestemme, sier Karlsen.

– Helt horribelt

Reindriftsutøveren Eira tolker det hele som at man forsøker å jage bort ham og de andre 18 siida-andelene i området.

 – Realiseres planene vil det bety kroken på døren for oss. Det er helt horribelt og jeg er enig i at Porsanger bør boikottes, sier Eira.

Han mener hele livet, identiteten, kulturen og arven står på spill.

– Dette handler om fremtiden og de kommer til å møte kjempemotstand, sier Eira.

– Og pengene kommer vel til å gå til utlandet uansett, så jeg tenker Porsanger kommer til å sitte igjen med svarteper, sier Eira.