KJEMPET PÅ TO FRONTER: Kunsthandler Reidar Osen ser med blandede følelser frem til rettssaken. Han frykter at de to polske statsborgerne politiet mener overfalt og mishandlet ham, skal slippe billig unna. Foto: TV 2
KJEMPET PÅ TO FRONTER: Kunsthandler Reidar Osen ser med blandede følelser frem til rettssaken. Han frykter at de to polske statsborgerne politiet mener overfalt og mishandlet ham, skal slippe billig unna. Foto: TV 2

Reidar Osen mener Riksadvokaten er ført bak lyset av bergenspolitiet

To polske menn er tiltalt for å ha mishandlet, ranet og bortført Reidar Osen i 2015. Osen mener politi og påtalemyndigheten bevisst har tonet ned alvoret i saken og at ransmennene derfor slipper billig unna.

Det har snart gått fem år siden Reidar Osen ble overfalt, bortført og mishandlet av brutale maskerte menn i Bergen. I forkant av rettssaken forteller Osen at han sliter med tilliten til politiet og påtalemyndigheten.

– Jeg mener politiet har ført Riksadvokaten bak lyset ved å tone ned alvoret i saken. Konsekvensen er at de to som i dag er tiltalt for grovt ran, vil slippe unna med en mildere straff, sier Osen til TV 2.

Etter at Vest politidistrikt innstilte på tiltalte for grovt ran, ble denne tatt til følge av statsadvokaten.

Klage til riksadvokaten

Dette klaget Reidar Osen på. I klagen fra bistandsadvokat Einar Drægebø til Riksadvokaten var kravet av tiltalebeslutningen også skal omfatte grov frihetsberøvelse, kriminell organisert gruppe og tiltalepunkt for uriktig forklaring.

Drægebø påpekte også at det er bevismessig grunnlag for å tiltale en tredjeperson for delaktighet og at henleggelsen mot denne personen burde omgjøres.

I ettertid har også en av de to tiltale snakket denne personen inn i saken, men uten at politiet har valgt å tiltale ham.

Saken fortsetter under bildet

STØTTER KLIENT: Reidar Osen sin bistandsadvokat, Einar Drægebø, mener henleggelsen av den tredje siktede burde omgjøres. Foto: Frode Hoff / TV 2
STØTTER KLIENT: Reidar Osen sin bistandsadvokat, Einar Drægebø, mener henleggelsen av den tredje siktede burde omgjøres. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Upresise kommentarer

– Jeg mener Riksadvokaten er villedet fordi han er gitt upresise kommentarer som svekker min klage, blant annet det at kun to polske statsborgere nå står tiltalt for grovt ran.

– Det er en alvorlig påstand du kommer med. Hva er upresist?

– Riksadvokaten blir eksempelvis fortalt at det er uvisst hvor lenge jeg har vært berøvet friheten. Det er tull. Politi og statsadvokat vet at bortføringen varte i nøyaktig to timer. Derfor burde de opplagt vært tiltalt for grov frihetsberøvelse, mener Osen.

– Alvorlig situasjon

– Reidar Osen var innstengt og holdt som en fange i en bil i to timer. Juridiskteknisk så kan det ikke være noen særlig tvil om at det også er frihetsberøvelse, mener bistandsadvokat Einar Drægebø.

– Hva tenker du om reaksjonen fra Osen?

– Det er jo en alvorlig situasjon og jeg må si at jeg forstår Reidar Osen sin bekymring for det.

– Ingen av klagepunktene dine ble tatt til etterretning av Riksadvokaten?

– Slik vi ser det så burde også en tredjeperson, som klart har implikasjoner i denne saken, vært tiltalt. Så må jeg som advokat bare ta inn over meg at riksadvokaten ikke har tatt klagen til følge, sier Drægebø til TV 2.

Saken fortsetter under bildet

KRITISK: Reidar Osen frykter de tiltalte skal få altfor lav straff, fordi de ikke er tiltalt etter riktige punkt. Foto: Ole E. Ebbesen
KRITISK: Reidar Osen frykter de tiltalte skal få altfor lav straff, fordi de ikke er tiltalt etter riktige punkt. Foto: Ole E. Ebbesen

– Toner ned saken

Det som plager Osen, rett i forkant av rettssaken, er at når ingen av de to polske mennene er tiltalt for grov frihetsberøvelse eller organisert kriminalitet, kan de heller ikke straffes for dette.

– Jeg mener politiet og påtale toner saken for at de to ikke skal få en veldig streng straff.

– Hva skulle være motivet til bergenspolitiet som jo har etterforsket saken og sørget for at to tiltalte nå må møte i retten?

– Politiet gjorde en svært dårlig etterforskning innledningsvis og henla saken til Petter Slengesol og ville henlegge saken min. De klarte ikke å koble de to sakene sammen og jeg måtte purre på politiet for at de skulle sende klærne mine inn for grundig DNA-sjekk, sier Osen.

– Skandaløs behandling

Han mener det skjedde så mye feil innledningsvis og saken ble feilaktig nedprioritert.

– Dersom denne saken nå i ettertid hadde endt med svært strenge straffer, ville mange reagert. Og det ville for alvor vist hvor skandaløs behandling saken fikk i første runde, da politiet ville henlegge.

– Hva mener du?

– Nå er kun to personer tiltalt for grovt ran, og de vil få sin straff. Men skandalen for bergenspolitiet, som ville henlegge saken, blir langt mindre når forbrytelsen ikke er så alvorlig som vi mener, sier Osen.

– Hvordan blir det da å gå i retten, uten tillit til påtalemyndigheten?

– Det føles ikke greit, vi skulle jo stått side om side, sier Osen til TV 2.

Saken fortsetter under bildet

MISHANDLET: I 2015 ble både Reidar Osen (t.v.) og Petter Slengesol utsatt for grov vold. Foto: TV 2 / Privat
MISHANDLET: I 2015 ble både Reidar Osen (t.v.) og Petter Slengesol utsatt for grov vold. Foto: TV 2 / Privat

Aktor i staffsaken, Jørgen Henriksen ved Vest politidistrikt, ønsker ikke å kommentere saken.

I dag står to polakker tiltalt for grovt ran. Den ene tiltalte har ikke erkjent straffskyld. Den andre, har i følge BT, delvis erkjent straffskyld for ranet av Petter Slengesol, men nekter for å ha deltatt i ranet av Reidar Osen.

Medisinsk invalid

Den tidligere politimesteren i Hordaland, Einar Drægebø, forteller at det brutale overfallet har fått alvorlige konsdekvenser for Reidar Osen.

– Det er en veldig alvorlig straffbar handling som bærer preg av organisert kriminalitet som har rammet Reidar Osen på en veldig hard måte. En rettsmedisinsk sakkyndig oppnevnt av retten, har gitt uttrykk for at Reidar Osen er blitt varig medisinsk invalidisert, sier Drægebø.

– Osen mangler tillit til politi og påtalemyndighet i denne saken. Hva tenker du om det?

– Det er jo en alvorlig situasjon og jeg må si at jeg forstår Osen sin bekymring for det. Det har vært forslag på å innstille og henlegge denne saken både i 2016 og 2018. Uten hans pågåenhet og innsats og bistand fra folk rundt ham, så hadde nok denne saken forblitt uoppklart.

Fortvilet

Osen er fortvilet fordi en klage levert av hans bistandsadvokat, ikke ble tatt til etterretning.

– Ja, det gjelder både i forhold til lovanvendelsen og i forhold til straffutmålingsbestemmelser. Slik vi ser det burde også en tredjeperson i denne saken vært tiltalt, men så må jeg ta til etterretning at Riksadvokaten ikke har tatt klagen til etterretning.