Regner med færre i arbeid i 2010

NHOs medlemsbedrifter regner med fall i sysselsettingen også gjennom 2010.

Det er konklusjonen i NHOs bedriftspanel – der 2.241 bedrifter i alle bransjer over hele landet har svart på spørsmål om utsiktene for 2010.

Nedjusteringen skyldes svak markedsutvikling, lavere lønnsomhet og sviktende konkurranseevne.

I industrien regner 37 prosent av de spurt i NHO-panelet med å permittere arbeidstakere det neste kvartalet. Tilsvarende tall for bygg og anlegg er 44 prosent og i reiselivsnæringen 31 prosent.

– De to neste årene vil sette omstillingsevne til betydelige deler av norsk næringsliv på prøve, sier NHO-bedriftene. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2