20240215. Bilder fra politikontor Foto: Harald Jacobsen / TV 2

Regjeringens nye politistasjoner har under to besøk i uka

– Lokalt politi gir trygghet, sa justisministeren og lovet 20 nye politistasjoner. Men politikontorene er knapt besøkt.

I oktober – til beskjeden applaus, kake og snorklipp – åpnet dørene på Engerdal politistasjon, som svar på regjeringens løfte om å åpne 20 nye politikontor.

Men dørene på de nye politistasjonene rennes ikke akkurat ned.

– Til nå har det ukentlig vært to-tre personer som har besøkt stasjonen. Noen uker er det ingen.

Tom Johnsen, leder for geografisk driftsenhet Øst i Innlandet politidistrikt, måtte i fjor åpne nytt politikontor – stikk i strid med politiets eget ønske.

– Flere tjenestesteder vil sikre at folk i hele landet får tilgang til polititjenester. Et synlig politi gir økt trygghet i bygd og by, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Men en undersøkelse TV 2 har gjort viser at de nye politistasjonene – til flere millioner kroner – i snitt har under to besøk i uka.

Titalls tusen kroner 

Engerdal politistasjon er ett av åtte politikontor som åpnet i fjor. I tillegg skal regjeringen i år åpne elleve nye kontorer – alle fullfinansiert over statsbudsjettet.

Kravene fra regjeringen er at politikontorene har faste åpningstider, og skal være åpne flere dager i uken.

Men dersom besøkstallene ikke endrer seg, blir dette svært dyre åpningstider.

NULL ANMELDELSER: Den åpne luka på Engerdal politistasjon – riktignok bare onsdager og torsdager mellom klokken 10-14 – viser at regjeringen leverer på Hurdalsplattformen. Men stasjonen har ikke fysisk mottatt én eneste anmeldelse. Foto: Harald Jacobsen / TV 2
NULL ANMELDELSER: Den åpne luka på Engerdal politistasjon – riktignok bare onsdager og torsdager mellom klokken 10-14 – viser at regjeringen leverer på Hurdalsplattformen. Men stasjonen har ikke fysisk mottatt én eneste anmeldelse. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

Da TV 2 spurte politistasjonene – som snart har vært åpne i fem måneder – om besøkstall, var snittet ett besøk i uken. Flere uker var kontorene helt ubesøkt.

Engerdal politistasjon er bemannet med fem årsverk, og har fått penger til husleie og en patruljebil.

– Kostnaden for dette er cirka 6,5 millioner kroner i året, sier politioverbetjent Johnsen.

Satt på spissen: Med et snitt på to besøk i uken, blir «prisen» per besøk på politistasjonen over 60.000 kroner.

Ingen flere anmeldelser

Åpent politikontor har heller ikke ført til flere anmeldelser. Totalt ble det i hele fjor anmeldt 45 saker i Engerdal – en kommune med knappe 1400 innbyggere.

– Mange av sakene er det politiet selv som har opprettet på bakgrunn av hendelser og lignende. Dette er helt uavhengig av om det er et tjenestested i Engerdal eller ikke.

– Vi ser foreløpig ingen økning i antall saker etter åpningen, sier Johnsen

ENGERDAL: Ingen økning av saker etter åpningen av politikontor. Foto: Harald Jacobsen / TV 2
ENGERDAL: Ingen økning av saker etter åpningen av politikontor. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

Tre anmeldelser

Politikontoret i den lille bygda er ikke noe unntak. Ingen av de nyåpnede politistasjonene har et stort tilfang av anmeldelser.

I oktober åpnet også Meråker politistasjon i Trøndelag dørene. Gjennom hele fjoråret hadde det geografiske området 120 straffesaker. 

Men bare en håndfull kom til den nye stasjonen:

– Siden åpningen har stasjonen fysisk mottatt tre anmeldelser, sier politistasjonssjef Per Ivar Olsen i Trøndelag politidistrikt.

FÆRRE: Det blir stadig færre politifolk ute i distriktene. Foto: Harald Jacobsen / TV 2
FÆRRE: Det blir stadig færre politifolk ute i distriktene. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

– Vi har vært tydelige på at dette var mot våre politifaglige råd. Men når beslutning er tatt, jobber vi for å tilby et best mulig tjenestetilbud, sier Olsen.

Stadig færre politifolk

Regjeringens mål med de nye politikontorene er å sikre polititjenester til folk i hele landet. Men på tross av justisministerens lovnader, blir det stadig færre politifolk ute i distriktet.

Politiet sier selv at årsaken er at de har fått trangere budsjett, og konsekvensene har vært store:

Våpen og pass

Et av politidistriktene som i fjor måtte nedbemanne er Sør-Øst politidistrikt. Samtidig fikk de krav om å åpne to nye tjenestesteder, Sigdal politistasjon og Torp politistasjon.

– Vi har i snitt mindre enn én besøkende per åpningsdag. De fleste henvendelser handler om våpen, pass, råd og veiledning, sier Kjell Magne Tvenge, politistasjonssjef på Sigdal.

– Vi bruker mest tid på oppgaver patruljen har ellers i distriktet.

IKKE ØNSKET: Politets faglige råd til justisministeren var å ikke åpne nye politistasjoner, men heller styrke de eksisterende. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB
IKKE ØNSKET: Politets faglige råd til justisministeren var å ikke åpne nye politistasjoner, men heller styrke de eksisterende. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Heller ikke på Torp politistasjon er det travle dager med tanke på besøkende. 

For å aktivisere politistasjonen forteller stasjonssjef på Sandefjord politistasjon, Siw Hansen Thokle, at de sender planlagte anmeldelser og avhør i straffesaker til Torp.

– Foreløpig er det få besøkende som kommer uanmeldt innom, derfor setter Sandefjord politistasjon ut oppdrag til Torp, sier hun.

Viktig og riktig

Åpningen av nye tjenestekontor var også imot politiets egne faglige råd og kritikken har haglet. Politiets Fellesforbund gikk så langt som å kalle avgjørelsen «arrogant».

Da de nye politikontorene var ute på høring, var det ingen av politidistriktene som ville ha nye tjenestekontor. Politiet selv ville øke tilstedeværelsen i distriktet med å styrke allerede eksisterende stasjoner.

AVSTANDER: Politiet skal ha kjennskap til lokalsamfunnet de skal operere i, sier Mehl. - Det er flere steder med lange avstander og store utfordringer. Det skal vi prioritere. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
AVSTANDER: Politiet skal ha kjennskap til lokalsamfunnet de skal operere i, sier Mehl. - Det er flere steder med lange avstander og store utfordringer. Det skal vi prioritere. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) mener likevel det har vært en riktig prioritering for å sikre hele landet et politi med kjennskap til lokalsamfunnet de skal operere i.

– I 2023 var det store økonomiske utfordringer i politiet som ikke har noe med disse tjenestekontorene å gjøre, utfordringer jeg jobber med å løse, sier Mehl.

– Det er en usannhet at det er dette som velter politibudsjettet, sier Mehl

Velter ikke budsjettet

I midten av februar, etter massivt press fra opposisjonen, kom nyheten om at regjeringen vil øke politiets budsjett med 635 millioner kroner i årets budsjett.

– Men når politiet står i en økonomisk presset situasjon, er det riktig å prioritere at noen få mennesker skal få lettere adgang til en politistasjon?

– De nye kontorene er en mikroskopisk del av politibudsjettet sett i sammenheng med de store økonomiske utfordringene, som blant annet skyldes prisvekst og inflasjon, sier hun.

– En utfordring

I Engerdal har den nye politistasjonen økt tilstedeværelsen i den lille bygda med knappe 1400 innbyggere. Det bekrefter tjenestestedsleder Lasse Kalvø, men understreker at det et mot politiets råd:

– Det viktigste rådet var jo egentlig å styrke de eksisterende tjenestestedene der man har utfordringer med bemanning, få ting til å gå rundt – som etterforskning av organisert kriminalitet og annen type kriminalitet. Men politisk ønsket man noe annet, så da er vår jobb å innfri på det, sier han.

HVA BRINGER DAGEN: Tjenestestedleder Lasse Kalvø åpner dørene klokken 10. - Så får vi se da, om det kommer folk eller ikke. Foto: Harald Jacobsen / TV 2
HVA BRINGER DAGEN: Tjenestestedleder Lasse Kalvø åpner dørene klokken 10. - Så får vi se da, om det kommer folk eller ikke. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

– Er disse politistasjonen til heft?

– Det er en utfordring å klare og holde åpningstid. Det er rett og slett det. Det betyr at vi må bruke ressurser på åpningstid kontra andre ting som vi heller kunne brukt den på, sier Kalvø.

– Vi trenger folkene, ikke kontorene.