Kontrollkomiteen

Regjeringens brev til kontrollkomiteen feilmerket

Et svar fra Kommunal- og distrikstdepartementet på forsvarsminister Bjørn Arild Grams tidligere Telenor-aksjer ble ved en feil unntatt fra offentligheten.

AKSJER: Bjørn Arild Gram (Sp) solgte aksjer i Telenor etter at han tiltrådte som statsråd. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
AKSJER: Bjørn Arild Gram (Sp) solgte aksjer i Telenor etter at han tiltrådte som statsråd. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

TV 2 skrev tidligere tirsdag at regjeringen mandag kveld sendte et brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen som var unntatt offentligheten.

Nå opplyser kommunikasjonsrådgiver Magnus Skaara Drabløs at brevet var feilmerket.

– Brevet har ved en feil blitt merket som skjermet, det skulle i utgangspunktet alltid ha vært offentlig.

I brevet som TV 2 nå har fått tilsendt dreier seg om et svar fra kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) på kontrollkomiteens spørsmål om hvor mange aksjer Gram hadde i Telenor.

«Tidlegare kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram eide 1220 aksjer i Telenor. Disse blei selde 1. desember 2021», skriver Gjelsvik i brevet.

Eide aksjer da han kom inn i regjering

TV 2 skrev i begynnelsen av august at da Gram først tiltrådte som kommunalminister høsten 2021, ble det gjort en gjennomgang av hans eierinteresser.

Gram eide aksjer i to selskap: Telenor og fiskeoppdrettsselskapet NTS.

Etter gjennomgangen i Kommunaldepartementet besluttet Gram å selge aksjene i Telenor for 163.800 kroner.

– Kommunal- og distriktsdepartementet har ansvaret for saker om elektronisk kommunikasjon og digitalisering, og det var da naturlig å vurdere aksjene i Telenor, skrev Gram i en e-post til TV 2 i august.

Møte i ettermiddag

Kontrollkomiteen møtes i ettermiddag klokken 14.00.

Komiteen skal under møtet behandle alle habilitetssakene som har preget norsk politikk de siste månedene.

Sannsynligvis vil komiteen blant annet be tidligere statsminister Erna Solberg om en skriftlig redegjørelseB knyttet til hennes ektemanns aksjehandler.