Regjeringen vil skrote skatteordning: – Betyr at noen har dårlig tid

Regjeringen varsler at ordningen med frivillig retting kan nærme seg slutten. Ifølge skatteekspert Per-Ole Hegdahl begynner det i så fall å haste for alle som har «skattesvin» på skogen.

SKATT: Du har sannsynligvis dårlig tid om du vil benytte deg av frivillig retting. Foto: Colourbox
SKATT: Du har sannsynligvis dårlig tid om du vil benytte deg av frivillig retting. Foto: Colourbox

Frivillig retting er en ordning som gjør at du frivillig kan ta kontakt med Skatteetaten for å oppgi formue eller inntekt du tidligere skulle ha betalt skatt for.Et vilkår for ordningen er at du kommer på eget initiativ og ikke som følge av kontrollaktivitet fra Skatteetaten. Fordelen er at du slipper straffeskatt, som du hadde fått dersom Skatteetaten selv hadde oppdaget den manglende skatten.- Får du innvilget frivillig retting, må du betale skatten du skylder pluss renter, me