Regjeringen vil kriminalisere netthat

Det blir lettere å straffeforfølge hatefulle ytringer på nett hvis justisminister Grete Faremo får gjennomslag for en ny hastelov i kjølvannet av bloggersaken i Bergen.

Lovforslaget legges fram for Stortinget fredag. Regjeringen ønsker at hatytringer og oppfordring til straffbar handling skal kunne tas inn for norske domstoler, uansett hvor avsenderen sitter.

– Jeg mener det er på høy tid at vi også må kunne forfølge strafferettslige ytringer på internett. Lovforslaget retter opp den mangelen ved dagens rettstilstand som ble påpekt av Høyesterett i den såkalte «blogger-saken» fra i sommer, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap).

Politiet henla saken mot den såkalte ekstrembloggeren Eivind Berge etter at Høyesterett ikke anså en blogg som en offentlig ytring. De lente seg på en 110 år gammel definisjon i straffeloven, fordi den nye straffeloven av 2005 av ulike årsaker ennå ikke har trådt i kraft.

På bloggen sin skrev Berge noen uker før pågripelsen i sommer at han planla å angripe en politimann med kniv på Torgallmenningen i Bergen.

Flertallet i Høyesteretts ankeutvalg pekte imidlertid på at oppfordringer til drap på polititjenestemenn på nettet er klart straffbart, selv om det faller utenfor dagens definisjon av offentlig fremsetting. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2