STATSBUDSJETTET 2024

Regjeringen vil bruke 409,8 milliarder oljepenger i 2024

Økonomer tror regjeringen bommer på prisveksten i år som i fjor: – Jeg tviler på at inflasjonen blir så lav som de anslår, sier Ola Grytten.

KLAR: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og regjeringen legger fredag frem statsbudsjettet 2024.
FINANSMINISTER: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og regjeringen legger fredag frem statsbudsjettet 2024. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Fredag legger regjeringen Støre fram statsbudsjettet for 2024.

Allerede klokken 08.00 kom nøkkeltallene for neste års budsjett.

Regjeringen planlegger å bruke 409,8 milliarder oljepenger i 2024. Det tilsvarer 2,7 prosent av oljefondet. Det mener de vil virke nøytralt på norsk økonomi.

Regjeringen anslår at arbeidsledigheten vil være 2 prosent neste år.

«Fremover venter vi at sysselsettingen vil holde seg høy og arbeidsledigheten lav. Inflasjonen er ventet å komme ned, men det vil ta tid før den er tilbake på målet på 2 prosent», skriver regjeringen.

Tror prisveksten kommer ned

Regjeringen anslår at prisveksten vil komme ned til 3,8 prosent neste år.

I fjor la regjeringen til grunn en prisvekst på 2,8 prosent i budsjettet. Dette viste seg å være langt fra virkeligheten. Prisveksten har de siste 12 månedene steget 4,8 prosent, ifølge SSB.

«Budsjettet holdes innenfor ansvarlige økonomiske rammer, slik at vi unngår å forsterke presset på renten», skriver regjeringen.

Tror de bommer på prisveksten

Seniorøkonom Kyrre Amdal påpeker at finansdepartementet og Norges Bank ikke er enige i prisvekstanslaget for neste år.

– Det er et prosent lavere enn det Norges Bank trodde da de la fram sin rapport i september. Her er vi kanskje litt i samme situasjon som i fjor, da la regjeringen fram et budsjett basert på litt lave forutsetninger for pris og lønnsveksten, sier Amdal.

BOMMER PÅ PRISVEKST: Det tror professor i økonomisk historie, Ola Grytten, her på Media City Bergen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2
BOMMER PÅ PRISVEKST: Det tror professor i økonomisk historie, Ola Grytten, her på Media City Bergen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Økonomiprofessor ved NHH Ola Grytten, tror også prisanslaget er for lavt.

– De håper vel på at det skal være lavere inflasjon. Jeg tviler på at inflasjonen blir så lav som de anslår, men jeg kan ikke vite. De siste tallene vi har på inflasjon, kan tyde på at det er på vei nedover, sier han.

Grytten mener oljepengebruken er litt høyere enn forventet.

– Det er litt høyere enn forventet. Det er litt mer ekspansivt enn forventet, men ikke veldig mye mer, sier økonomiprofessor Ola Grytten ved NHH.

– Så du er ikke bekymret for at dette kan føre til at renten går mer opp den trenger?

– Det vil nok ikke føre til at renten kommer ned umiddelbart, men om den går videre opp syns jeg er vanskelig å si på nåværende tidspunkt, sier Grytten.

Ny grunnrenteskatt

I tillegg til nøkkeltallene annonserte regjeringen at de vil innføre grunnrenteskatt på landsbasert vindkraft fra 2024.

Regjeringen foreslår en effektiv skattesats på 35 prosent og at skatten utformes som en kontantstrømskatt med umiddelbar utgiftsføring av investeringskostnader. Grunnrenteskatten får virkning fra 1. januar 2024.

En del av detaljene er allerede kjent via lekkasjer fra regjeringen.