Boligmeldingen:

Regjeringen vil at flere skal eie en halv bolig

Kommunalministeren vil øke utbudet av boliger som kan hjelpe unge uten «foreldrebanken» inn på boligmarkedet.

BOLIGPOLITIKK: Regjeringen vil at utbyggere skal kunne sette av en større andel av nye prosjekter til deleie-boliger. Foto: Erik Edland / TV 2
BOLIGPOLITIKK: Regjeringen vil at utbyggere skal kunne sette av en større andel av nye prosjekter til deleie-boliger. Foto: Erik Edland / TV 2

– Det er noen utfordringer på boligmarkedet i Norge i dag. For mange er det vanskelig å komme inn på boligmarkedet, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Nå vil han sammen med regjeringen gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet ved å utvide muligheten for å kjøpe en halv bolig.

FØRSTE: Fredag legger Erling Sande (Sp) frem sin første stortingsmelding som statsråd. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
FØRSTE: Fredag legger Erling Sande (Sp) frem sin første stortingsmelding som statsråd. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Flere skal deleie

I nesten to år har regjeringen jobbet med en stortingsmelding og boligmarkedet. Fredag legger kommunalminister Erling Sande (Sp) og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) frem innholdet i meldingen. 

– Vi ser blant annet på utfordringene som vi har nå og vil ha fremover. Også ser vi på hvilke grep vi kan gjøre fra regjeringens side, for at flere skal få en trygg bolig å bo i, sier Sande.

Sammen med boligpolitisk talsperson, Siri Gåsemyr Staalesen, fronter de et forslag for å få flere såkalte deleie-boliger.

TILTAK: Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) og Sande vil utvide mulighetene for flere deleie-boliger. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
TILTAK: Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) og Sande vil utvide mulighetene for flere deleie-boliger. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det vi ønsker er å gi flere muligheten til å eie egen bolig, sier Staalesen.

Regjeringen foreslår å endre loven slik at kommunene kan pålegge boligutbyggere å sette av en andel av nye boligprosjekter til deleie.

Deleie er en type kjøpsmodell der en person får mulighet til å kjøpe minimum 50 prosent av en bolig. Den andre delen eies av utbyggeren. Ved siden av å betale ned på eget boliglån må personen betale et månedlig vederlag til utbyggeren.

Målet er at personen over tid skal kjøpe seg mer og mer inn i boligen, og til slutt eie hele selv.

– Vi ser at det er vanskeligere for unge å få kjøpt sin første bolig. Derfor har vi sagt, allerede fra dag én av regjeringssamarbeidet, at vi må gjøre mer for å få til en aktiv boligpolitikk, sier Staalesen og legger til:

– Det er det denne meldingen varsler. Hvordan regjeringen utvikler ny politikk for å gi flere muligheten til å eie.

I dag er det slik at det er utbyggerne selv som søker til kommunene om å få avsette en del av boligene til deleie.

Lørdag fortalte TV 2 om 27 år gamle Johanne Vekterud som til slutt klarte å kjøpe en bolig i Oslo, ved help av deleie med selskapet Oslobolig.

FIKK HJELP: Johanne Vekterud hadde ikke sjans til å kjøpe en ordentlig leilighet i Oslo alene. Det fikk hun imidlertid da hun slo seg sammen med selskapet Oslobolig. Foto: Erik Edland / TV 2
FIKK HJELP: Johanne Vekterud hadde ikke sjans til å kjøpe en ordentlig leilighet i Oslo alene. Det fikk hun imidlertid da hun slo seg sammen med selskapet Oslobolig. Foto: Erik Edland / TV 2

– For de som ikke har «foreldrebanken»

– De som har mulighet til å kjøpe en deleie-bolig har betjeningsevnen til å betale for et lån for hele leiligheten. Hvorfor ikke lette på lånereglene i stedet?

– Utlånsforskriften er der av en grunn. Den er der for å hjelpe bankene å si nei til seg selv slik at de ikke låner ut til folk som ikke klarer å betjene lånet i vanskeligere tider, sier Staalesen.

FORELDREBANKEN: Staalesen er opptatt av av deleie får flere inn på boligmarkedet. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
FORELDREBANKEN: Staalesen er opptatt av av deleie får flere inn på boligmarkedet. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Utlånsforskriften fungerer for å holde igjen bankene, men ikke godt nok for å få folk inn på boligmarkedet?

– Jeg tror det som er viktig å huske på er at folk har ulik økonomi og ulike livsfaser. For mange så passer disse modellene som vi presenterer i dag, i en livsfase der du ikke har den inntekten du kanskje vil oppnå frem i tid, sier Sande.

– Dette er et alternativ og en mulighet for de som ikke har «foreldrebanken» i ryggen, og som trenger ekstra hjelp for å komme inn i boligmarkedet slik at også de får være med å bygge seg opp en boligformue slik mange i min generasjon har nytt svært godt av, sier Staalesen.

Hovedsatsninger for boligpolitikken fra Hurdalsplattformen:

  • At flere skal få muligheten til å eie egen bolig
  • Utvikle gode bomiljø
  • Legge til rette for å bygge flere boliger
  • Ha en klimavennlig byggenæring

Kilde: regjeringen.no

Vil ha mer aktive kommuner

I tillegg er det i dag en begrensning der maks 20 prosent av et nytt boligprosjekt kan bestå av deleie-boliger. Den andelen vil regjeringen øke.

– Vi har et ønske om at kommunene skal bli enda bedre til å gå enda mer aktivt inne i boligpolitikken, sier Sande

– Unngå segregering, sikre at alle bydeler for eksempel har attraktive boliger for folk i ulike livsfaser, og med ulik sosial bakgrunn.

– Tror du det blir flere boliger av dette? 

– Ja, jeg både håper og tror det. Det er helt klart målet vårt, sier statsråd Sande.