Regjeringen varsler tiltak mot arbeidsløshet

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) varsler en ny finanspolitisk tiltakspakke tidlig neste år.

Tiltakene skal blant annet stimulere sysselsettingen. Situasjonen for kommunene vil bli spesielt vurdert.

Finansministeren sendte onsdag et brev til finanskomiteens leder Reidar Sandal (Ap) hvor hun varsler en ny finanspolitisk tiltakspakke tidlig neste år.

I brevet heter det at regjeringen har besluttet å arbeide med sikte på å legge fram forslag til ytterligere finanspolitiske tiltak i månedsskiftet januar/februar. Regjeringen vil fremme tiltak som er egnet til å stimulere sysselsettingen.

– Hensikten med den finanspolitiske pakken er å dempe utslagene i Norge av den internasjonale finanskrisen. Tiltakene vil være rettet inn mot å bekjempe arbeidsløshet, sier finansministeren.

Hun sier at omfanget av pakken ikke er fastsatt.

– Det er viktig å se på virkningene i finansmarkedene av rentenedsettelser og av de tiltakene som regjeringen har satt i verk for å lette tilgangen på lån, sier Halvorsen.

– Vi vil prioritere midlertidige tiltak som kan reverseres når den økonomiske situasjonen er normalisert. Regjeringens miljø- og fordelingsprofil vil ligge til grunn ved utformingen av nye budsjettendringer. I arbeidet med nye tiltak vil vi vurdere situasjonen for kommunesektoren spesielt, både fordi vi er oppmerksomme på at kommunesektoren har betydelige behov, og fordi kommunene har muligheter til raskt å sette i gang tiltak som har betydning for sysselsettingen, heter det i brevet.

Som et ledd i arbeidet med den nye tiltakspakken, vil regjeringen utarbeide nye anslag for utviklingen i norsk økonomi.

– Vi vil legge vekt på at finanspolitiske tiltak ikke skal hindre en videre nedgang i Norges Banks styringsrente, skriver Halvorsen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2