STYRKER SYKEHUSENE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseminister Ingrid Kjerkol (Ap) hadde med seg lovnader i milliardklassen da de onsdag morgen besøkte byggeprosjektet nye Radiumhospitalet. Foto: Beate Oma Dahle / NTB
STYRKER SYKEHUSENE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseminister Ingrid Kjerkol (Ap) hadde med seg lovnader i milliardklassen da de onsdag morgen besøkte byggeprosjektet nye Radiumhospitalet. Foto: Beate Oma Dahle / NTB
Revidert nasjonalbudsjett 2022:

Regjeringen styrker sykehusene med 6,2 milliarder kroner

OSLO (TV 2): Sykehusene får til sammen 6,2 milliarder kroner mer i det reviderte nasjonalbudsjettet. Blant annet foreslår regjeringen en varig budsjettøkning på 2,5 milliarder kroner.

Helseminister Ingvild Kjekol (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) besøker onsdag byggeprosjektet nye Radiumhospitalet i Oslo.

Der hadde de med seg lovnader i milliardklassen fra regjeringen.

– Vi styrker sykehusenes økonomi med 6,2 milliarder kroner. Det er en betydelig sum, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til TV 2.

Hun utdyper at bevilgningen skal gi sykehusene mulighet til å drifte i tråd med kostnadsøkningen det siste året.

Samt sørger for at nødvendige investeringer i bygg og utstyr kan gjennomføres.

– Dette er nødvendige investeringer for at fagfolkene skal kunne gi god behandling for pasientene i Norge.

KOMMER TIL GODE: Det at man får gjennomført investeringsprosjekter ved norske sykehus kommer alle pasienter til gode, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Beate Oma Dahle / NTB
KOMMER TIL GODE: Det at man får gjennomført investeringsprosjekter ved norske sykehus kommer alle pasienter til gode, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Har manglet forutsigbarhet

I styrkingen ligger en varig budsjettøkning på 2,5 milliarder kroner, som ble varslet allerede i februar.

For sykehusene og pasientene betyr mer penger konkret at planlagte investeringer kan gjennomføres, sier helseministeren.

– Nå står vi ved Radiumhospitalet som er hele Norges kreftsykehus og her pågår det mye forskning. Det at man får gjennomført disse prosjektene kommer alle pasienter til gode.

Kjerkol sier nyheten kommer nå fordi regjeringen tidligere har varslet å gjøre nødvendige endringer på grunn av prisene som har økt mer enn planlagt.

– Krigen i Europa og etterdønningene fra pandemien har ført til en økonomisk situasjon som gjør at sykehusene har manglet forutsigbarhet, og det gir vi dem nå.

Letter finansieringsbyrden

Regjeringen fremmer i tillegg et forslag om en pris- og lønnsjustering av budsjettet, som veier opp for den ekstraordinære kostnadsveksten i 2023.

Støre sier regjeringen sine grep vil lette på finansieringsbyrden for sykehusene med en god del penger.

Han peker samtidig på begrepet «nok» i helsebudsjetter er interessant ettersom behovene er veldig store.

– Vi ønsker å gi realistiske og ambisiøse rammer for sykehuset våre, fordi de er viktig for å trygge like tilbud og møte en befolkning i endring, sier Støre til TV 2.

– Vi får flere eldre og flere med kronisk sykdom. Det må da tilpasses det som er sykehustilbudet.

KOMMER MED LOVORD: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kommer med lovord om det nye Radiumhospitalet i Oslo. Foto: Beate Oma Dahle / NTB
KOMMER MED LOVORD: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kommer med lovord om det nye Radiumhospitalet i Oslo. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Dette er regjeringens bevilgninger til regionale helseforetak:

  • 2,5 milliarder kroner i varig bevilgningsøkning (oppfølging av nysalderingen 2022)
  • Om lag 2,2 milliarder kroner i ekstraordinær lønns- og prisjustering av budsjettet
  • Om lag 1,5 milliarder kroner i økt lånebevilgning (1.252 millioner som følge av endring til byggekostnadsindeks og 210 millioner kroner i prisjustering – til sammen 1.462 millioner)
  • Til sammen økes rammene med om lag 6,2 milliarder kroner.
RADIUMHOSPITALET: Helseministeren og statsministeren presenterte nyheten under et besøk på Radiumhospitalet onsdag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB
RADIUMHOSPITALET: Helseministeren og statsministeren presenterte nyheten under et besøk på Radiumhospitalet onsdag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Roser nytt kreftsykehus

På Radiumhospitalet har helseministeren og statsministeren fått presentert byggeprosjektet av leder for Kreftklinikken, Sigbjørn Smeland.

– Dette er et fantastisk prosjekt hvor man kobler forskning og pasientbehandling tettere sammen, sier Kjerkol.

Hun sier sykehuset er oppdatert med det som er dagens og fremtidens behov for pasientbehandling.

– De kobler forsking og det som handler om kliniste studier tettere på den ordinære pasientbehandlingen. Det kommer pasientene til gode.

Støre kommer også med lovord om det nye sykehuset, som er planlagt ferdigstilt i 2024.

– Det blir et veldig godt kreftsykehus med god behandling. Det er et utrykk for hvordan det bygges sykehus i Norge, sier han, og legger til:

– Så det vi kommer med her, helseministeren og jeg, er hvordan vi økonomisk skal legge til rette for at sykehusene kan finansiere nye bygg.

Jubler

Generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross er svært fornøyd med lovnaden regjeringen kom med onsdag.

– Vi er glade for at det nå endelig kommer penger på bordet for å sikre sykehusøkonomien i det som har vært en krevende tid. Det er viktig at sykehusene får gode og forutsigbare rammer fremover slik at vi lykkes med omstillingen norske sykehus må gjennom, sier hun til TV 2.