TAR GREP: Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen vil underbygge Navs mulighet til å utøves skjønn i hver enkelt sak de behandler. Foto: Javad Parsa / NTB
TAR GREP: Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen vil underbygge Navs mulighet til å utøves skjønn i hver enkelt sak de behandler. Foto: Javad Parsa / NTB

Regjeringen med nytt Nav-tiltak – blir enklere å be om sosialhjelp

Arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen vil gi ny veileder til Nav, men vil ikke moderere omstridt Nav-krav.

Regjeringen må gjøre det lettere å få innvilget sosialstønad, også kjent som nødhjelp, sa opposisjonen.

Nå garanterer Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen at regjeringen vil sende ut en veileder til samtlige Nav-kontorer.

– Nav-ansatte har gjennom lovverket muligheten til å utøve skjønn i hver enkelt sak de behandler. Deres mulighet til å utøve skjønnsmessige vurderinger skal nå underbygges av en ny veileder tilpasset dagens situasjon, sier Persen til TV 2.

På spørsmål om hvilke punkter som vil være til fordel for Navs klienter, er hun derimot mer ordknapp.

Senker ikke listen

I dag er det opp til hver enkelt kommune å vurdere søkers krav på sosialstønad. Et av kriteriene de skal vurdere er om søker er for bemidlet til å motta sosialhjelp.

Om Nav-kontoret, i henhold til sosialtjenesteloven, beslutter at søker er for bemidlet, er det to mulige utfall:

  • Søker kan få beskjed om å kvitte seg med verdier, som bil eller hus, samt å bruke opp oppsparte midler.
  • Avslag.

– Vil regjeringen, gjennom veilederen, be kommunene om å senke terskelen for å tildele sosialstønad?

– Det er ikke nødvendigvis slik at listen alltid senkes. Men terskelen til å be om hjelp må være lav, svarer Persen.

– Sosialhjelp skal dekke et forsvarlig livsopphold. Det er det siste sikkerhetsnettet vi har. For regjeringen blir det viktig å underbygge det handlingsrommet Nav-veilederne har. Det skal ligge skjønnsmessige vurderinger til grunn i hver enkelt sak, som skal være til brukernes fordel.

Feil medisin

– Veilederen vi nå innfører, vil ikke være lik den forrige veilederen, som ble benyttet under pandemien, sier Persen.

Og legger til:

– Den handlet om å få folk til å la være å oppsøke Nav og å standardisere behandlingene. For denne regjeringen er det veldig viktig at de som har behov for økonomisk støtte, eller annen hjelp, tar kontakt med Nav.

Den nye veiledren utarbeides av arbeids- og velferdsdirektoratet i samarbeid med arbeids- og inkluderingsdepartementet, og vil etter planen være klar og implementeres mot slutten av neste uke.

Ifølge Persen er de på bakgrunn av kunnskapsinnhetning fra de ulike kommunene at regjeringen nå fremmer en veileder til Nav.

Jævlig viktig for folk

Rødts Mímir Kristjánsson omtaler regjeringens løfte om en ny veileder for «veldig godt nytt».

– Det viser at regjeringen gir opp på det som har vært et prestigeprosjekt for dem, nemlig å vise at det ikke skal være lett å oppsøke hjelp.

Nå må veileder og penger være på plass før jul, mener Rødts stortingsrepresentant.

– Det er jævlig viktig. Julen er viktig for folk og det krever at staten er på plass å ordner opp tidlig. Vi må bistå folk!

Ekstreme krav

Samtidig er han tydelig på at veilederen må være konsekvent overfor de kommunale Nav-kontorene.

– Kravet om at folk må kvitte seg med eiendeler, som hus og bil, må avvikles. Nav-kontorenes ekstreme krav om innsyn i folks privatøkonomi må modereres.

– Og vi må kunne gi sosialstønad i mer enn en- to ganger om gangen før klientene må søke på nytt.

Arbeids- og sosialminister Persen har fått spørsmål om de vil avvikle kommunenes mulighet til å be folk om å kvitte seg med verdier, og om de vil moderere Navs mulighet til å kreve innsyn i klienters privatøkonomi.

Persen viser tilbake til svaret om at kontorene skal kunne utvise skjønn i hvert enkelt tilfelle.

Slående rapport

890.000 husholdninger er «utsatte», 280.000 husholdninger beskrives som «sliterne», og 130.000 norske husholdninger er «ille ute».

Beskrivelsene stammer fra den nå mye diskuterte SIFO-rapporten, som påpeker at husholdningene sin økonomiske trygghet er dårligere stilt nå, enn under pandemien.

Over en av ti nordmenn lever i husholdninger med vedvarende lav inntekt, ifølge SSB. Spesielt utsatt er uføretrygdede: Omtrent en av fire personer som bor i en husholdning der hovedinntektstakeren er uføretrygdet, har inntekt under lavinntektsgrensen .

Det tilsvarer 77.800 personer.

Matkøene hos de frivillige organisasjonene er beviselig større. Dette har blant annet VG, NRK og også TV 2 skrevet om.

På NRKs debatten var Arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen (Ap) konsekvent: Regjeringen kan ikke kaste ut en lengre livrem enn de allerede gjør, de vil ikke øke minsteytelsene til over 260. 000 kroner, som er EUs fattigdomsgrense. På grunn av inflasjon.

Rettelse: I første utgave skrev TV 2 at personer som anses som for bemidlet av Nav, vil få beskjed om å kvitte seg med eiendeler. Det er feil. Det riktige er at Nav kan kreve eiendeler solgt, men at dette er noe Nav avgjør i hver enkelt sak.

TV 2 skrev også at ytelsene ikke hadde økt noe. Det var feil. I budsjettforliket kom det noe økning i ytelsene til blant annet minstepensjonister og uføre. Det riktige er at de ikke vil heve minsteytelsen til over 260.00 kroner, som er EUs fattigdomsgrense.