SERTIFIKAT: Regjeringen jobber med å lage et koronasertiikat til de som er fullvaksinerte og immune. Foto: Berit Roald
SERTIFIKAT: Regjeringen jobber med å lage et koronasertiikat til de som er fullvaksinerte og immune. Foto: Berit Roald

Regjeringen jobber med å lage et koronasertifikat

Nordmenn som er vaksinert eller har immunitet etter sykdom, kan få et koronasertifikat, sier statsministeren. Det jobbes også med egne råd for fullvaksinerte.

– For å kunne dokumentere at vi er vaksinert, at vi har tatt en koronatest, eller har naturlig immunitet etter gjennomgått covid-19, jobber vi nå med å lage et koronasertifikat, sier statsminister Erna Solberg (H).

Regjeringen skal nå vurdere hvordan et slikt sertifikat kan brukes nasjonalt i forbindelse med gjenåpningen.

– Vår ambisjon er å lande en løsning for et slikt sertifikat innen rimelig tid, sier statsministeren.

Den norske løsningen vil være i tråd med EUs digitale Grønne Sertifikat. Det har vært en klar ambisjon fra EU og WHO at den europeiske løsningen skal være tilpasset en internasjonal løsning.

– Et koronasertifikat åpner for muligheter, men byr samtidig på utfordringer og dilemmaer, sier Solberg.

Fritak for vaksinerte

Samtidig jobber regjeringen med å vurdere egne råd for de som er fullvaksinerte.

– Det kan for eksempel være aktuelt å åpne opp for fritak fra hjemmekontor og at én husstand kan få besøk av flere. Vi vil også se på reglene for smittekarantene, innreisekarantene og ventekarantene for dem som er vaksinerte, sier statsministeren.

I en rekke andre land har man innført vaksinepass til de som er fullvaksinerte.

– Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er i gang med å vurdere kunnskapsgrunnlaget og vil oppdatere sine råd så snart det er forsvarlig, sier Solberg.

Vil gi lettelser til vaksinerte

I sin anbefaling for gjenåpning anbefaler Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet å gi lettelser til vaksinerte personer i det private rom.

Lettelser i det offentlige rom, for eksempel restaurantbesøk, bør være like for vaksinerte og uvaksinerte frem til alle som anbefales vaksine har fått tilbud om det, står det i anbefalingen.

Saken oppdateres.