Regjeringen innfører nye nasjonale tiltak

Regjeringen vil innføre forskrift som gir kommuner mulighet til å vedta lokal bruk av koronasertifikat for å unngå å stenge ned. I tillegg strammes det inn for uvaksinerte nærkontakter og helsepersonell.

Smitten i Norge har økt kraftig de siste ukene. Tirsdag denne uken ble det satt smitterekord med 2126 tilfeller. Stadig flere med korona ligger på sykehus, og helsetjenesten rundt om i landet er under press.

Regjeringen innfører flere nasjonale tiltak, men er klar på at det er kommunene som best kjenner situasjonen lokalt og kan innføre tiltak der det er nødvendig. Tiltakene er i samsvar med rådene fra Helsedirektoratet og FHI.

Dette er tiltakene:

  • Kommuner kan ta i bruk koronasertifikat for å hindre nedstegning.
  • Uvaksinerte personer over 18 år som bor sammen med en som er smittet av korona, får nå plikt til å teste seg
  • Uvaksinert helsepersonell bør testes to ganger i uka og bruke munnbind

Les mer om hvert enkelt tiltak lengre ned i saken.

Støre: – Kommunene mest treffsikre

– Vi følger situasjonen fortløpende og ser med alvor på at tallet på innleggelser øker. Vi mener det mest treffsikre er at kommuner med mye smitte, innfører lokale smitteverntiltak, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

LOKALE TILTAK BEST: – Kommunene har tatt stort ansvar og vist at de raskt og effektivt klarer å slå ned utbrudd, og det er viktig at kommuner med raskt stigende smitte fortsetter denne innsatsen, sier Jonas Gahr Støre. Foto: Torstein Bøe / NTB
LOKALE TILTAK BEST: – Kommunene har tatt stort ansvar og vist at de raskt og effektivt klarer å slå ned utbrudd, og det er viktig at kommuner med raskt stigende smitte fortsetter denne innsatsen, sier Jonas Gahr Støre. Foto: Torstein Bøe / NTB

Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere å vedta regionale forskrifter dersom kommunene i en region ikke lykkes med å samordne seg. Det kan også være aktuelt med statlig vedtak på lokalt og regionalt nivå i situasjoner der det tar for lang tid for kommuner å beslutte tilstrekkelige lokale tiltak.

– Samtidig vet vi hva som skal til for å snu utviklingen. Det er viktig at alle holder seg hjemme ved sykdom, tester seg og isolerer seg ved påvist koronasykdom. Økt vaksinering vil også gi oss viktig drahjelp. Jeg oppfordrer alle som har mulighet til å ta vaksinen, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Innfører koronasertifikat

Helse- og omsorgsministeren vil innføre forskrift som gir kommuner mulighet til å vedta lokal bruk av koronasertifikat.

– Det er et ønske i flere kommuner og i næringslivet om å kunne bruke koronasertifikat for å unngå nedstengning, avstandskrav og antallsbegrensninger. Vi vil raskt innføre en forskrift som gjør at kommunene kan bruke koronasertifikat for å lempe på lokale koronaregler, sier Kjerkol.

Regjeringen vil legge til rette for innenlands bruk av koronasertifikat uten andre tiltak, og varsler derfor at de vil se nærmere på mer utstrakt bruk av koronasertifikat nasjonalt.

– Vi vil vurdere om koronasertifikat kan være aktuelt som et tiltak for å holde smitten nede, for eksempel på utsteder, konsertsteder, idrettsarrangementer, kinoer og teater. Nå som alle har fått tilbud om vaksine, er det lettere å se for seg at man kan bruke koronasertifikatet for å forhindre stor spredning av smitte, sier Støre.

Bør testes og bruke munnbind

Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet om uvaksinert helsepersonell og faren for at de kan smitte sårbare pasienter.

– Vi vil ta ytterligere grep for å beskytte sårbare pasienter fra smitte. Derfor ønsker vi testing av uvaksinert personell to ganger i uka og klar beskjed om at de må bruke munnbind. Helsedirektoratet vil sende ut retningslinjer om dette til kommunene, sier Kjerkol.

– Frivillig vaksinering ligger forankret i regjeringen politisk, sa Støre på pressekonferansen. Han la til at folk kan ha ulike grunner til å ikke ta vaksinen.

Dette ble også støttet opp av FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

– Så lytter vi selvfølgelig til fagmyndigheten, og vi har ikke fått noe i nærheten av et faglig råd om å skulle innføre obligatorisk vaksinering. Vi avviser dette i dag, fortsatte Støre.

Regjeringen ønsker også mer målrettet bruk av testing i skolene for å fange opp og forebygge smittespredning der smitten er høy og presset på helsetjenesten stort.

Får plikt til å teste seg

For å begrense smittespredningen i samfunnet, har regjeringen besluttet at uvaksinerte personer over 18 år, som bor sammen med en som er smittet av korona, har plikt til å teste seg. Denne plikten vil gjelde fra 16. november.

– Dersom du er uvaksinert og bor sammen med en som får påvist korona, må du teste deg hver dag med selvtest eller annenhver dag med PCR-test i sju dager. Testplikten gjelder helt til det har gått sju dager etter siste gang de hadde nærkontakt. Dette er ikke bare en anbefaling, men en plikt, sier Kjerkol.

Hvis den som bor sammen med en smittet er vaksinert, anbefales det to tester (selvtest eller PCR-test) i samme periode. Det anbefales også at alle under 18 år som bor med en som er smittet, følger det samme testregime som for uvaksinerte.

Hvis du bor med en som er smittet, bør du være hjemme til du har fått negativt svar på den første testen.

Ikke avgjort om innreisetiltak

Statsminister Jonas Gahr Støre, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og FHI-direktør Camilla Stoltenberg var til stede under fredagens pressekonferansen.

Opprinnelig sto justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) på innkallingen, men i en oppdatert innkalling var navnet hennes fjernet.

Bakgrunnen er at regjeringen vil bruke mer tid på å vurdere helsemyndighetenes anbefalinger knyttet til innreise.