PÅ FLUKT: Ukrainske flyktninger ankommer Polen ved grenseovergangen Medyka, og i byen Przemysl. Foto: Simen Askjer / TV 2
PÅ FLUKT: Ukrainske flyktninger ankommer Polen ved grenseovergangen Medyka, og i byen Przemysl. Foto: Simen Askjer / TV 2

Regjeringen forventer at kommunene bosetter 35.000 flyktninger i år

Det kommer fram i et møte mellom arbeids- og inkluderingsministeren og alle landets kommuner.

Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har tidligere kartlagt at kommunene har kapasitet til å ta imot 22 000 flyktninger fra Ukraina i løpet av året.

Samtidig har Utlendingsdirektoratet (UDI) anslått at det forventede antallet på ukrainske flyktninger er 30 000, men at det kan bli flere.

ANMODER: Statsråd Marte Mjøs Persen forbereder kommunene på å ta imot tusenvis av flyktninger. Foto: Terje Bendiksby
ANMODER: Statsråd Marte Mjøs Persen forbereder kommunene på å ta imot tusenvis av flyktninger. Foto: Terje Bendiksby

Torsdag ettermiddag holdt arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen et møte med alle landets kommuner.

– Jeg ønsker at vi i dag og i møtene framover skal snakke om hvordan vi skal ta imot mange tusen flyktninger, sier Persen.

Møtet mellom Persen og kommunene om Ukraina-flyktningene skal skje ukentlig den kommende tiden.

Sender anmodning fredag

På møtet kom det fram at IMDi, på vegne av regjeringen, vil fredag sende ut anmodningsbrev til alle landets kommuner om hvor mange flyktninger de skal forberede seg på å bosette.

Til sammen skal de legge til rette for å bosette 35.000 flyktninger i løpet av året, hvorav 30.000 er fra Ukraina.

Anmodningene som blir sendt ut til kommunene, er basert på innmeldt kapasitet og en fylkesfordelingsnøkkel.

– Jeg vil understreke at Ukraina er i en brutal og voldelig krig der vi ikke vet. Vi vet ikke hvor mange som kommer hit og derfor kan det bli behov for enda flere, sier Persen til TV 2 etter møtet.

Kartlagt kapasiteten

IMDi forteller at Norge aldri har bosatt mer enn 15.000 flyktninger på ett år, og påpeker derfor at utviklingen skjer betydelig raskere enn kommunene er vandt med.

Ifølge en kartlegging IMDi har gjort har kommunene svart at de har kapasitet til å bosette 22.000 flyktninger i 2022.

– Vi skal være med å bidra på å bygge opp kapasiteten der det trengs, sier Persen og betrygger kommunen om at regjeringen vil ta kostnadene for det.

Norske kommuner skulle i utgangspunktet bosette om lag 5 500 flyktninger i år, før krigen i Ukraina ble et faktum.