Refser sine egne: – Uklokt

En rekke prosjekter nedskaleres for å kutte utgiftene, og dempe presset på norsk økonomi. Regjeringens prioriteringer får ordføreren i Trondheim til å reagere kraftig – aller mest på sine egne partifeller.

Torsdag formiddag la finansminister Trygve Slagsvold Vedum frem et revidert statsbudsjett. Her legger regjeringen opp til økt oljepengebruk, som øker med nærmere 30 milliarder kroner i 2022.

Vedum forklarer at ved å gjøre omprioriteringer og få budsjettimpulsen og oljepengebruken ned, vil presset på norsk økonomi dempes.

Regjeringen foreslår at følgende prosjekter nedskaleres:

  1. Nedskalere prosjektet for NTNU campussatsing
  2. Gjennomgå prosjektet for nytt Vikingmuseum
  3. Utrede nullalternativ med kun nødvendige tiltak for Nationaltheatret
  4. Utsette oppstarten av Ocean Space Centre
  5. Nedskalere prosjektet for nytt regjeringskvartal.

Dette reagerer Arbeiderpartiets mangeårige ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, sterkt på. Hun kaller prioritering uklok, og sikter særlig til det planlagte Ocean Space Centre. Prosjektet skal egentlig gi Norge mange nye arbeidsplasser.

Senteret, som er beregnet til å koste 8,3 milliarder kroner, er planlagt ferdig i 2028. Men arbeidet er allerede påbegynt.

– Å utsette det nå vil gi staten flere kostnader enn det man sparer! Ansatte har flyttet ut, og man har inngått kontrakter. Det er for sent å stoppe dette nå - dette kan ikke regjeringen ha visst da de fattet denne beslutningen, sier Ottervik.

Det var Adresseavisa som først omtalte saken.

MILLIARDPROSJEKT PÅ VENT: Ocean Space Centre i Trondheim utsettes. Den Arbeiderparti-styrte byen er i harnisk, og ber om straks-møte med sin egen regjering. Foto: Frank Lervik/TV 2
MILLIARDPROSJEKT PÅ VENT: Ocean Space Centre i Trondheim utsettes. Den Arbeiderparti-styrte byen er i harnisk, og ber om straks-møte med sin egen regjering. Foto: Frank Lervik/TV 2

Ikke blitt kontaktet av sine egne

– Dårlig politisk håndverk! Det er Ap-ordførerens dom over sine egne i regjering. Ottervik mener faktagrunnlaget for denne beslutninga er syltynn.

Ordføreren beskriver det som en «fryktelig dårlig prosess» når de lokale Ap-politikerne ikke er blitt kontaktet for å gi både råd og faktaopplysninger.

Hun synes det er altfor dårlig at dette er en beslutning som bare er blitt tredd nedover hodet på dem.

– Jeg ble sint da jeg fikk vite det, sånne beslutninger må også vi involveres i.

De kan ikke ha kjent til konsekvensene av en så stor beslutning, tror Ottervik.

– Dårlig økonomistyring

SINTEF har opplyst overfor ordføreren at det å rigge ned det som allerede er påbegynt vil mer enn doble kostnadene.

– Dette er både dumt og dessuten dårlig økonomistyring, mener hun. Det er sløsing, fordi selv om man sparer 250 millioner kroner inneværende år vil det koste samfunnet mye mer i de neste årene.

Men nå er jo verdensøkonomien i en skvis, grunnet hendelser ingen så komme for en tid tilbake, bør ikke da alle ta i et tak , både kommuner og prosjekter, og avstå fra å bruke penger i en sånn situasjon?

FLYTTING PÅ GANG: De ansatte har flyttet, og kontrakter er inngått. Det er å sløse med samfunnets penger å utsette, mener Arbeiderpartiet i Trondheim. Foto: Frank Lervik/TV 2
FLYTTING PÅ GANG: De ansatte har flyttet, og kontrakter er inngått. Det er å sløse med samfunnets penger å utsette, mener Arbeiderpartiet i Trondheim. Foto: Frank Lervik/TV 2

– Joda, det er jeg enig i, blant annet av hensyn til rentenivået for folk flest. Men, hvis regjeringen hadde hatt en dialog med oss lokalt kunne vi funnet måter å spare på.

Absurd sparing

Utsettelse av Ocean Space Centre vil gjøre prosjektet mye dyrere, ifølge prosjektledelsen i Trondheim.

Blir dette vedtatt er det en mulig slutt for hele prosjektet, sier dekan Olav Bolland, ved NTNU, til Adresseavisen.

Ved universitetet mener de beslutningen er absurd, fordi det grønne skiftet haster, og en omstart kan føre til at land som Kina og Canada kan gå forbi Norge.

– Hvis Ocean Space Centre pakkes ned nå for å pakkes opp igjen senere, vil det komme ei mye større regning på bordet, advarer ordfører Rita Ottervik.