Jakthytte-saken:

Refser Norsk Industri-granskning – vil heller snakke med Økokrim

Økokrim skal møte Norsk Industri på mandag om Stein Lier-Hansen og jakthytte-saken. Advokaten hans har sendt dem anmodning om å vurdere etterforskning.

TRØR TIL: Tidligere byrådsleder i Oslo Stian Berger Røsland er nå advokat for Stein Lier-Hansen Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
TRØR TIL: Tidligere byrådsleder i Oslo Stian Berger Røsland er nå advokat for Stein Lier-Hansen Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Stein Lier-Hansen opplever at de undersøkelsene og granskningene som har vært til nå ikke er gjennomført på en måte som han har tillit til, sier Berger Røsland til TV 2.

Fredag ble det kjent at Stein Lier-Hansen ber Økokrim vurdere å åpne etterforskning av pengebruken i Norsk Industri under hans tid som administrerende direktør.

– Han ønsker at en uavhengig tredje part som han har tillit til kan gjennomgå saken, sier Berger Røsland videre.

Kritisk til granskning

Det skjer etter Norsk Industri tidligere denne uken varslet at de vil utvide granskningen av Lier-Hansen. De har bedt PwC utføre undersøkelsene. De undersøkte også pengebruken i høst. Det er disse undersøkelsene Lier-Hansen er kritisk til, ifølge advokaten hans.

JEGER: Stein Lier-Hansen, er tidligere Norsk Industri-sjef og jeger. Foto: Aage Aune / TV 2
JEGER: Stein Lier-Hansen, er tidligere Norsk Industri-sjef og jeger. Foto: Aage Aune / TV 2

– Han opplever at han ikke var gjort kjent med rammene for granskningen, og at han ikke fikk ivaretatt sin rett til kontradiksjon, sier Berger Røsland.

Det er Gunnar Holm Ringen som leder granskningen på oppdrag fra Norsk Industri. Han sier de som revisor nå kun vil svare til selskapets styre.

«Vi kan ikke uttale oss om det som fortsatt er en pågående revisjon.» 

Møte med Økokrim

Styret i Norsk Industri sier de er tilfreds med at Stein Lier-Hansen i dag har henvendt seg til Økokrim.

– Vi antar at Økokrim vil være interessert i å få oversikt over de nye opplysningene som foreligger i tillegg til det som kom frem i undersøkelsene høsten 2023, sier Ståle Kyllingstad, styreleder i Norsk Industri i en pressemelding.

Han sier det allerede er avtalt et møte med Økokrim mandag til uken.

Økokrim-sjef Pål Lønseth vil ikke avklare om de nå vurderer å starte etterforskning, men sier de til enhver tid følger med på det som kommer fram i offentligheten.

FØLGER MED: Økokrim-sjef Pål Lønseth. Foto: Frode Sunde / TV 2
FØLGER MED: Økokrim-sjef Pål Lønseth. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vi merker oss at advokatene til Lier-Hansen ønsker etterforskning, og kan bekrefte å ha mottatt en slik henvendelse.

Vil ikke forholde seg til PwC

Det var E24 som i forrige uke avslørte at Norsk Industri og tidligere direktør Stein Lier-Hansen brukte 10,7 millioner kroner på «relasjonsaktiviteter» med jakt og fiske fra 2015 til 2023.

Over 2,4 millioner kroner var leie av et eksklusivt jaktterreng på Hardangervidda, jaktkort på villrein og transport med sjøfly inn til området der det er en hytte. 

Berger Røsland framholder at Stein Lier-Hansen vil bidra til å opplyse saken, men det vil han gjøre overfor Økokrim.

– Han ønsker ikke å forholde seg til PwC.

JOBBER FOR LIER-HANSEN: Stian Berger Røsland. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
JOBBER FOR LIER-HANSEN: Stian Berger Røsland. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Skjedd på en ryddig måte

TV 2 har tidligere denne uken fortalt om batteri-gründer Torstein Dale Sjøtveit, som besøkte hytta ved flere anledninger i perioden 2021–2023.

Han har framholdt at han betalt alt selv, og direkte til Stein Lier-Hansen. 

– Stein Lier-Hansen er tydelig på at han har fått dekket utgifter fra de som har deltatt, og sørget for at de har blitt betalt på en korrekt måte.

– Men når han har blitt betalt direkte hva har skjedd videre med pengene?

– Det har da gått til å dekke de utgiftene som de betalingene har gått med til.

– Har det skjedd noen form for dobbeltbetaling her?

– Stein Lier-Hansen mener at dette har skjedd på en ryddig måte, og dette er jo et av temaene som i så fall kan belyses nærmere.

– Godt kjent

Tidligere styreledere har overfor E24 uttalt at de ikke har kjent til jakthytta og relasjonsbyggingen til Lier-Hansen der. 

Lier-Hansen mener på sin side at det hele har vært godt forankret.

– Han mener dette har vært godt kjent i organisasjonen. 

– Men har det vært forankret i styret?

– Han sier praksisen har vært vel forankret, og kjent i organisasjonen.