Redusert petroleumssalg i fjor

Samlet salg av petroleumsprodukter lå i fjor på 9,4 milliarder liter, en reduksjon fra 2008 på 1,2 prosent. For første gang på ni år er salget av autodiesel redusert.

Totalsalget av autodiesel var på omkring 3 milliarder liter i fjor, 0,3 prosent eller 7,6 millioner liter mindre enn året før, melder Statistisk sentralbyrå.

Den avgiftsfrie delen av dieselsalget bidro til nedgangen. Det har sammenheng med lavere aktivitet i industri- og anleggssektoren.

Trenden med redusert salg av bilbensin fortsetter. Salget endte på 1,7 milliarder liter, en nedgang på 6,3 prosent eller 115 millioner liter fra 2008.

I 2009 sto bilbensin og autodiesel for om lag 51 prosent av det totale salget av petroleumsprodukter. Samlet var salget av autodiesel og bilbensin på 4,8 milliarder liter, en nedgang på 2,5 prosent.

Til tross for at myndighetene har vært svært opptatt av miljøkonsekvensene ved bruk av fossilt brensel, har salget av fyringsoljer økt i 2009 til 459 millioner liter, en økning på hele 9 prosent. Lavere oljepriser kan være en medvirkende årsak til utviklingen., mener SSB-statistikerne. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2