KRITIKER: Per-Willy Amundsen mener at myndighetene må se nøye på TikToks etablering i Norge. Foto: Frode Sunde / TV 2
KRITIKER: Per-Willy Amundsen mener at myndighetene må se nøye på TikToks etablering i Norge. Foto: Frode Sunde / TV 2

Reagerer på hemmelighold: – Komplett uforståelig

Green Mountain opplyste ikke myndighetene om at TikTok skulle inn på datasenteret som bygges på Hamar.

Det norske selskapet Green Mountain har startet byggingen av et datasenter til 15 milliarder kroner på Hamar og Løten. Det bygges eksklusivt for TikTok, den omstridte videoappen som har koblinger til kinesiske myndigheter.

Norske myndigheter visste ikke om disse planene før Green Mountain og TikTok sendte ut en pressemelding onsdag. Det gjorde heller ikke Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Lederen av Stortingets justiskomité, Per-Willy Amundsen (Frp), reagerer på at Green Mountain ikke informerte myndighetene.

– Det er egentlig komplett uforståelig. Det vekker oppsikt langt utenfor bare bekymring, sier Amundsen til TV 2.

– Det burde være i deres interesse også. Dersom dette nå skulle bli stoppet, har jo Green Mountain kjørt en risiko som kan få økonomiske følger for dem.

GIGANTISK: Det første bygget i datasenteret på Hamar og Løten skal stå ferdig i november i år. Det er kun TikTok som skal bruke det. Foto: Green Mountain
GIGANTISK: Det første bygget i datasenteret på Hamar og Løten skal stå ferdig i november i år. Det er kun TikTok som skal bruke det. Foto: Green Mountain

– Et mønster

Amundsen trekker kobling til Bergen Engines-saken.

Der gikk regjeringen inn og stanset Rolls Royce sitt salg av Bergen Engines til det russisk-kontrollerte selskapet TMH International, med henvisning til sikkerhetsloven, etter at det kom frem i mediene tok opp bekymringene knyttet til Bergen Engines arbeid for Sjøforsvaret.

– Vi begynner å se et mønster nå, Vi husker Bergen Engines, hvor myndighetene heller ikke var koblet på, mener Amundsen.

NSM uttaler også i sin årlige trusselvurdering at man ser flere tilfeller av fordekte investeringer og oppkjøp som vekker bekymring. Kina har vært involvert i flere av sakene NSM har sett på.

Skal granskes

Justisdepartementet har varslet at det vil se nærmere på TikToks etablering i Norge, opp mot norske sikkerhetslover. Den populære videoappen er blitt forbudt blant politikere og offentlig ansatte flere steder i verden den siste tiden.

Konfrontert med uttalelsene til Amundsen, sier konsernsjef Svein Atle Hagaseth at Green Mountain har stor respekt for Norges folkevalgte og deres meninger, men:

– Innenfor dagens regelverk ser vi ikke at vi har hatt plikt til å informere om konkrete kundekontrakter. Vi er nå i dialog med NSM om denne konkrete saken.

LANSERTE: Svein Atle Hagaseth, Theo Bertram fra TikTok og Hamar-ordfører Einar Busterud under lanseringen torsdag. Foto: Kjell Persen / TV 2
LANSERTE: Svein Atle Hagaseth, Theo Bertram fra TikTok og Hamar-ordfører Einar Busterud under lanseringen torsdag. Foto: Kjell Persen / TV 2

TikTok sier til TV 2 at de ser fram til å diskutere driften sin i Norge med norske myndigheter.

– Vi håper å få anledning til å treffes snart og forteller mer om dette og vårt arbeid for å oppnå en industriledende standard for databeskyttelse, sier kommunikasjonssjef for Norden, Parisa Khosravi.

I dialog med NSM

Green Mountain forteller at selskapet har vært i dialog med NSM over lengre tid om den generelle sikkerheten ved deres datasentre, men bekrefter samtidig at selskapet ikke har informert NSM om TikTok.

– Vi ser frem til å fortsette den gode og åpne dialogen vi har hatt med NSM. Vi oppfatter de tilbakemeldingene vi har fått fra NSM i løpet av disse årene som at de er fornøyde med vår virksomhet og måten vi drifter og sikrer våre datasentre på, sier Hagaseth til TV 2.

Per-Willy Amundsen synes det blir enda mer uforståelig at Green Mountain ikke har informert myndighetene eller NSM når selskapet allerede har hatt en dialog med NSM i flere år.

– Nå er heldigvis relevante myndigheter koblet på, omsider, etter at saken har kommet ut i media. Da legger jeg til grunn at myndighetene gjør de riktige vurderingene, sier Amundsen.

Ikke involvert i brukerdataene

Green Mountains kontrakt er med selskapet TikTok Norway AS, som er registrert i Norge.

– Vi i Green Mountain mener at vi har tatt alle nødvendige forhåndsregler, gitt den kritikken som har vært mot TikTok. Det vil kun være TikTok som er kunde på dette datasenteret, sier Hagaseth.

Green Mountain kommer ikke til å være involvert i håndteringen av brukerdataene som TikTok skal lagre på Hamar og Løten.

TikTok har uttalt at de vil utnevne en «tredjeparts, europeisk datasikkerhetspartner». Som skal overvåke dataflyter og beskyttelsene.

– Våre datasentre består av fysisk lokasjon og sikring av denne, samt strøm, kjøling, drift og vedlikehold av disse komponentene. Green Mountain har ingen dataprosesseringsavtale med TikTok eller noen andre kunder. Dette betyr at vår infrastruktur og våre systemer er helt adskilt fra TikToks systemer, forteller Hagaseth.