Reagerer på foreldregrep: – Helt uakseptabelt

Barnehagen har flere hundre søkere, men kun tolv ledige plasser. Enkelte foreldre har tidligere prøvd seg på å snike i køen, ifølge barnehageleder.

FORSØKT BESTUKKET: Noen få foreldre har prøvd seg på utradisjonelle metoder for å få på plass i Trine-Lise Antonsens barnehage. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
FORSØKT BESTUKKET: Noen få foreldre har prøvd seg på utradisjonelle metoder for å få på plass i Trine-Lise Antonsens barnehage. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

1. mars er det søknadsfrist for å søke plass i barnehager i de fleste kommuner rundt om i landet. 

I den anledning avholder mange barnehager «åpen dag». Det er en mulighet for foreldrene å se på barnehagens fasiliteter, stille spørsmål og få en prat med barnehagelederen.

I Espira Marienfryd barnehage i Oslo møter 50 spente, nervøse og håpefulle foreldre opp for å sjekke ut barnehagen. Det er ikke plass til alle i hovedrommet og flere må stå lenger bak og lytte nøye.

STORT OPPMØTE: Flere mødre og fedre håper å sikre barna sine plass i sin foretrukne barnehage. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
STORT OPPMØTE: Flere mødre og fedre håper å sikre barna sine plass i sin foretrukne barnehage. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Men foreldrene får ikke bare høre oppløftende ord fra barnehageleder Trine-Lise Antonsen. 

– Akkurat nå er det 198 på venteliste, og vi forventer at det vil være opp mot 250 søkere, forteller hun.

Problemet er at det bare er 23 plasser i barnehagen, hvorav ni av dem vil fylles opp av søsken som allerede går i barnehagen. 

I tillegg er det to barn som er først i rekken grunnet nedsatt funksjonsevne eller med vedtak etter lov om barnevernstjenester. 

De tolv resterende plassene er det mange som kjemper om.

Bestikkelser

Barnehagelederen Trine-Lise Antonsen forteller at det er deres femte omvisning i løpet av 2024, og at det er vanlig med så mange fremmøtte. 

– Foreldrene stiller mange spørsmål og ringer ofte. Alle vil veldig gjerne ha plass, så det er et stort trykk. Det er enormt mange søkere, og vi har hatt 250 barn på søkerlisten de siste fire årene. 

FÅR JEG PLASS?:
FÅR JEG PLASS?: Noelle er snart åtte måneder og skal i barnehage fra august av. Mamma Anette håper at datteren får plass i den populære barnehagen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Men hvem skal da få plass?

Antonsen forklarer og spesifiserer til foreldrene at hun følger barnehagens vedtekter og prioriteringsliste svært nøye. 

Likevel er det enkelte som prøver å lure seg foran andre foreldre i form av bestikkelser.

– Jeg har hatt noen som har foreslått at de kan betale 1000 kroner ekstra per måned – under bordet og uten at andre vet det. En annen sa at man jobbet på et bakeri og kunne stille med brød og kaker, forteller barnehagelederen. 

INGENTING Å SI: Foreldrenes atferd på «åpen dag» har null betydning for barnehageopptaket, forteller barnehagelederen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
INGENTING Å SI: Foreldrenes atferd på «åpen dag» har null betydning for barnehageopptaket, forteller barnehagelederen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Og da takker du pent nei?

– Det hadde vært greit med både bakst og penger, men jeg takker nei, altså, sier hun lattermildt.

– Frykten

Førstegangsmor Anette Wiborg Jahr (33) er nervøs og vil så gjerne at datteren Noelle på åtte måneder skal få tilbud. 

– Jeg har vært nervøs helt siden jeg fødte egentlig. Jeg har hørt så mange skrekkhistorier om foreldrene som må reise veldig langt. Og for oss byrotter uten bil, så er det frykten om vi ikke kommer inn et sted i nærheten, sier hun.

VOND FØLELSE: Anette synes det er kjipt å måtte konkurrere med andre. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
VOND FØLELSE: Anette synes det er kjipt å måtte konkurrere med andre. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

33-åringen bor et steinkast unna og er en av de heldige som bor på prioritert adresse. Likevel er det ikke sikkert de får plass.

– Det er veldig mange søkere og mange som har søskenfordel og andre fordeler. Alle disse reglene synes jeg er veldig vanskelige. Vi håper bare at vi kommer inn på nabolagsfordel, sier hun fortvilet.

I mellomtiden blir flytteplanene satt på vent.

– Vi blir faktisk boende i en trang toroms i påvente av at hun kommer inn i barnehagen og systemet. 

UBETINGET KJÆRLIGHET: Mammahjertet slår raskt når det handler om det aller kjæreste man har. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
UBETINGET KJÆRLIGHET: Mammahjertet slår raskt når det handler om det aller kjæreste man har. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Sett oss på førsteplass

Innen 1. mars må Jahr og andre foreldre sette opp fem ønskede barnehager i den kommunen de er bosatt i. Det gjelder både private og kommunale. 

Alle barnehager har opptakskriterier for hvem som skal tilbys plass først. 

I kommunale barnehager er det fastsatt gjennom kommunens barnehageforskrift. Private barnehager derimot har egne vedtekter som de må følge når de tilbyr plass til barn på søkerlisten.

Se prioriteringslisten til kommunale barnehager og den private barnehagen, Espira Marienfryd, nedenfor.

Kommunale barnehager

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne eller vedtak fra barnevern
 2. Barn med funksjonsnedsettelse eller varig sykdom hos foresatte eller søsken.
 3. Barn som har foreldre som deltar i Oslo kommunes introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.
 4. Barn som mister plassen i barnehage grunnet nedleggelse.
 5. Barn som har søsken i den ønskede kommunale barnehagen ved oppstart.
 6. Søsken som søker plass i samme kommunale barnehage med samme oppstartsdato.
 7. Barn av enslig forsørger som er i arbeid eller utdanning, eller som aktivt søker arbeid eller utdanning.
 8. Øvrige barn.

Espira Marienfryd barnehage

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne
 2. Barn av ansatte i Espira Marienfryd eller barn fra andre Espira-barnehager
 3. Søsken av barn med plass i Espira Marienfryd, og fra andre Espira-barnehager
 4. Barn som har barnehagen på første- eller andre valg
 5. Barnas alder og barnehagens gruppesammensetning
 6. Barn med prioritert adresse (Spesifikke adresser i umiddelbar nærhet)
 7. Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
 8. Etter fødselsår. Innenfor gruppen (0-3 og 3-6) er det det eldste barnet som får plass først.
 9. Om ledige plasser etter hovedopptak, kan disse tilbys barn fra andre kommuner.

Flere private barnehager, slik som Espira Marienfryd, krever at foreldrene setter barnehagen på 1. eller 2. plass i søknaden for å bli vurdert. Antonsen forklarer hvorfor:

– Det er de eneste som har klagerett på plass. Og så vil jo vi gjerne ha de som aller helst vil ha oss. 

STORFORNØYDE: Fryd og Eik er to av barna som har fått plass i Espira Marienfryd barnehage. Det virker som de begge stortrives. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
STORFORNØYDE: Fryd og Eik er to av barna som har fått plass i Espira Marienfryd barnehage. Det virker som de begge stortrives. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Den erfarne barnehagelederen har noen tips til foreldre som snart skal søke plasser. 

– Tipsene er ofte hvis du veldig gjerne vil hit, så setter du oss på første eller andre plass. Også kan det være lurt at en av de fem du søker på er en av de større barnehagene. Der er det større sannsynlighet for å få plass og man får mest sannsynlig en av de du har søkt til.

– Ikke greit 

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) bekrefter at det er flere barnehager og områder i Oslo kommune og resten av landet som preges av lange ventelister.

KREATIVE: Schjelderup forteller at PBL har hørt mange historier om kreative metoder for å snike i køen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
KREATIVE: Schjelderup forteller at PBL har hørt mange historier om kreative metoder for å snike i køen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Vi har hørt om bestikkelser som går langt tilbake i tid, men det hører med til sjeldenhetene at vi hører om det i dag. Det er jo et uttrykk for et desperat ønske fra foreldrene om å få plass i den barnehagen de ønsker. Men det er jo ikke greit, sier direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup. 

– Jeg kjenner ikke til at noen har latt seg lokke, og jeg forutsetter at både kommunale og private aktører forholder seg til spillereglene i samordnet opptak.

Schjelderup og PBL mener det er flere grep som må gjøres for å bedre situasjonen.

– Det er flere ting som må gjøres. Regjeringen burde se på lovfestet plass for alle barn uavhengig av hvilken måned de er født. Det mangler vi, og det har vi ventet på i mange år. Det vil gjøre det lettere for alle foreldre, sier han og legger til:

– Også handler det om god planlegging og at man lar private aktører komme til. 

– Helt uakseptabelt

Hver enkelt kommune har det overordnede ansvaret for barnehageplasser og kvaliteten på barnehagetilbudet, uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat.

Julie Remen Midtgarden er byråd for utdanning i Oslo kommune for Høyre. Hun reagerer på svarene TV 2 har fått om bestikkelser i barnehagen.

– Jeg skjønner godt at familier vil strekke seg langt for å sikre seg plass i den barnehagen de ønsker, når de trenger det, men alle må forholde seg til barnehagenes kriterier for opptak, sier hun og fortsetter:

– Bestikkelser eller andre forsøk på å få snike foran andre i køen er uakseptabelt.

GJØR TILTAK: To nye barnehager vil stå klare i bydel Grünerløkka i august som har mange søkere. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
GJØR TILTAK: To nye barnehager vil stå klare i bydel Grünerløkka i august som har mange søkere. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Kunnskapsdepartementet skriver til TV 2 at de ikke kjenner til bestikkelser mot barnehageledere og har ingen kommentar til det.

Midtgarden presiserer at det jevnt over er god kapasitet i Oslo og at alle med lovfestet rett får barnehageplass. Den nye byråden forteller også at de jobber med å styrke kapasiteten i områdene med stort press. 

– Målet er at flere skal få barnehageplass i det området de ønsker. Vi har flere pågående byggeprosjekter i områdene med behov for nye plasser, og vi har nå også åpnet opp igjen for at private kan etablere barnehageplasser i Oslo og bidra til bedre kapasitet.