Reagerer etter TV 2-avsløring: – Det er ikke trygt å varsle

Ansatte på en avdeling i Oslo politidistrikt beskriver en fryktkultur preget av mobbing og trakassering. Samtidig opplever de som har sagt ifra at det kun har fått negative konsekvenser.

STÅR FAST: I åtte år har politiets største fagforening frarådet alle sine medlemmer mot å varsle om kritikkverdige forhold. De mener det bare gjør vondt verre. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
STÅR FAST: I åtte år har politiets største fagforening frarådet alle sine medlemmer mot å varsle om kritikkverdige forhold. De mener det bare gjør vondt verre. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Det er ikke trygt å varsle i politietaten slik det er nå, sier lederen i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold.

I 2016 fattet forbundet et landsmøtevedtak som fraråder alle medlemmene å varsle om kritikkverdige forhold i politiet.

Årsaken var at den psykiske og fysiske belastningen var for stor, fordi varslingssystemet ikke var godt nok. 

Åtte år senere har ingenting endret seg. Vedtaket står.

– Det er jo radikalt for en fagforening. Vi skal jo egentlig jobbe for å få belyst utfordringer og problemer, og få frem det som ikke er riktig. Men det viktigste for oss som fagforening er å ta vare på medlemmene, sier Skatvold. 

– Det er flaut

Søndag fortalte TV 2 om hvordan en rekke ansatte ved den samme avdelingen i Oslo politidistrikt beskriver en fryktkultur preget av mobbing og trakassering. 

SA IFRA: Søndag stilte «Gry» opp i TV 2 og fortalte om sine erfaringer fra Oslo politidistrikt. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
SA IFRA: Søndag stilte «Gry» opp i TV 2 og fortalte om sine erfaringer fra Oslo politidistrikt. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

TV 2 har intervjuet sju tidligere ansatte, som alle forteller at de forsøkte å si ifra og varsle på ulike måter. 

TV 2 kan dokumentere ni varsler på den samme lederen i en periode fra 2014 til 2021. 

Bak ett av varslene står det fem personer. I tillegg blir TV 2 fortalt om ytterligere ti varsler som skal være levert i den samme perioden. 

TV 2 har også intervjuet en fagforeningsrepresentant ved avdelingen. 

– Jeg synes det er flaut på vegne av etaten. Det sier litt om deres respekt for deres kollegaer. Å gå til det skrittet å levere en bekymringsmelding kan koste en kollega så ekstremt mye. Så får man høre at man ikke har blitt tatt på alvor. Det er noe som ikke stemmer her, sier vedkommende. 

Politiets Fellesforbund mener hele etaten har sviktet i årevis. 

– Det er kritikkverdig, og jeg synes ikke det har vært tatt nok på alvor. Spesielt i en politietat hvor standarden for hva som er rett og galt skal ligge høyt. Jobben med å utarbeide et godt system for å varsle i politietaten har gått veldig, veldig sakte, sier Skatvold. 

Mener systemet er godt

HR-direktør i Oslo politidistrikt, Anne-Cecilie Kran, er ikke enig. 

Selv om politidistriktet ikke er fritatt for taushetsplikten i de konkrete sakene TV 2 nylig har omtalt, bekrefter HR-direktøren at de har vært kjent med deler av det TV 2 har presentert. 

Kran forteller også at de har iverksatt tiltak rundt lederen, i form av ledercoaching og oppfølging fra sin nærmeste leder. 

HR-SJEFEN: Anne-Cecilie Kran mener at politiets varslingsrutiner er gode. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
HR-SJEFEN: Anne-Cecilie Kran mener at politiets varslingsrutiner er gode. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

HR-direktøren mener også at politiets varslingssystem er godt nok som det er. 

– Så dere er ikke enige med Politiets Fellesforbund? 

– Nei. Vi gjør alt vi kan for at dette skal kunne være trygt, og vi mener det er trygt å varsle, sier Kran. 

– Men er det ikke et problem for dere at medlemmenes egen organisasjon sier at det ikke er trygt? 

– Det skal være trygt å varsle i Oslo politidistrikt. Vi jobber kontinuerlig for å vise at det er trygt å varsle, og det mener jeg det er. Vi evaluerer hele tiden det vi gjør, og så må vi jobbe med kultur og organisasjon. 

Mangler oversikt

TV 2 ba tidligere i år Politidirektoratet (POD) om innsyn i antall varsler fordelt på politidistriktene mellom 2013 og 2023. 

Det sier direktoratet at ikke er mulig å gi, fordi de ikke har en tilfredsstillende oversikt over varsler fra før 2017.

PODs oversikt over varsler

Varsler i Oslo politidistrikt:

2017: 1 - Totalt i hele etaten: 16

2018: 3 - Totalt i hele etaten: 20

2019: 3 - Totalt i hele etaten: 14

2020: 3 - Totalt i hele etaten: 32

2021: 1 - Totalt i hele etaten: 29

2022: 13 - Totalt i hele etaten 39

Kilde Politidirektoratet

Henning Heitmann, arbeidsrettsadvokat og partner i SANDS Advokatfirma, mener at det er grunn til å reflektere over hvor verdifull en slik statistikk faktisk er. 

EKSPERTEN: Arbeidsrettsadvokat Henning Heitmann i SANDS Advokatfirma. Foto: Kristin Grønning / TV 2
EKSPERTEN: Arbeidsrettsadvokat Henning Heitmann i SANDS Advokatfirma. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Lave tall kan enten reflektere at alt er såre vel og at det ikke er noen ting å rapportere om, eller så reflekterer det helt motsatt realitet. Nemlig dårlig ytringsmiljø eller manglende evne til å oppfatte varsler og håndtere dem riktig, sier Heitmann. 

– Slike statistikker om antall varsler er derfor ikke så godt grunnlag for å si noe om arbeidsmiljøforholdene internt, legger han til.

Han mener at man må gå mye grundigere til verks for å kartlegge et arbeidsmiljø. 

– Terskelen for hva som er kritikkverdig og ikke må være klarlagt. Vi må huske at det nok er en del misbruk av varslingsreglene på ulike måter i arbeidslivet også, avslutter han.