Narkotikadebatten:

Raser mot vedtak: – Det kan bli stygt

På helgens landsmøte gikk KrF inn for å gi politiet lov til å bruke tvangsmidler i narkotikasaker. Det får flere brukerorganisasjoner til å reagere kraftig.

MER TVANG: KrF vil gi politiet lovhjemmel til å kreve spyttprøver og ransaking av mobiltelefon for å bevise narkotikabruk. Foto: Thomas Evensen / TV 2
MER TVANG: KrF vil gi politiet lovhjemmel til å kreve spyttprøver og ransaking av mobiltelefon for å bevise narkotikabruk. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Det forteller jo noe om hvor marginalisert de folkene vi forsøker å representere egentlig er, forteller daglig leder i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (Rio).

Kenneth Arctander Johansen reagerte sterkt da han leste TV 2s sak om KrFUs forslag til ny narkotikalinje som ble lagt frem på KrFs landsmøte i helgen.

KrF vedtok under resolusjonen: «Politiet må få flere verktøy i kampen mot narkotika», blant annet disse punktene:

Politiet sikres hjemler for å bevise narkotikabruk gjennom for eksempel spyttprøve.

Politiet sikres hjemler for å ransake en narkotikakjøpers mobiltelefon for å avdekke hvem personen kjøpte av og for å avsløre selger av narkotika.

Reagerer på holdninger

Det Johansen reagerer mest på er KrFUs leder Hadle Bjulands holdning om at det finnes en «ruslobby» som skyver tunge rusmisbrukere foran seg i debatten om ruspolitikk.

– Det stemmer ikke med virkeligheten og er en helt vill konspirasjonsteori som han bruker som sitt politiske standpunkt, mener Johansen.

Han skulle ønske KrF heller søkte dialog med brukeroganisasjonene.

– Jeg skulle ønske KrF heller snakket med oss som representerer folk som sliter med rus, enn å gjøre oss til brikker i et spill om ruspolitikken.

LOVBRUDD: Kenneth Arctander Johansen stiller spørsmålstegn ved hvordan KrF kan ta til orde for å la politiet bryte loven ved å bruke tvangsmidler. Foto: PRIVAT
LOVBRUDD: Kenneth Arctander Johansen stiller spørsmålstegn ved hvordan KrF kan ta til orde for å la politiet bryte loven ved å bruke tvangsmidler. Foto: PRIVAT

– De bryr seg ikke

Johansen mener KrFUs påstand om at politiet i dag har færre verktøy å bruke i kampen mot narkotika enn før og derfor trenger flere virkemidler som spyttprøver, er feilaktig.

– Dette er verktøy de aldri har hatt. Riksadvokaten måtte presisere at de tvangsmidlene politiet har brukt i narkotikasaker har de aldri hatt anledning til å bruke, sier han.

Johansen referer til Riksadvokatens avklaring om bruk av tvangsmidler i politiet, som kom i fjor.

Punktene i Riksadvokatens avklaring om tvangsmidler:

1. I tilfeller der det avdekkes at en person har brukt et ulovlig rusmiddel, skal ransaking av mobiltelefon ikke benyttes for kun å avdekke det nærmere omfanget av rusmiddelbruken. Også andre etterforskingsskritt med slikt formål må vurderes nøye, og skal ikke benyttes overfor kjente rusavhengige.

2. Det skal ikke gjennomføres tvungen rusmiddeltesting i form av blod- eller urinprøve etter straffeprosessloven § 157 for å bekrefte mistanke om bruk av narkotika alene.

3. Ved straffeforfølgning av bruk av narkotika skal ikke tilhørende erverv og besittelse av brukerdosen påtales i konkurrens. Det skal ikke benyttes etterforskingsressurser alene for å kartlegge ervervet av narkotikaen som er brukt. Etterforsking av narkotikasalg må innrettes mot den som mistenkes for salg.

4. Ransaking rettet mot en mistenkt rusmiddelbruker må ikke foretas med det formål å avdekke en ukjent selger av stoffet. Undersøkelser med et slikt siktemål kan bare gjennomføres i tilfeller der vilkårene for tredjemannsransaking er oppfylt.

Kilde: Riksadvokaten.no

– Tror du politikerne forstår konsekvensene av denne bruken av tvangsmidler for de som blir utsatt for det?

– Jeg tror de skjønner det, og jeg tror det er det de vil. Samtlige brukerorganisasjoner har vært engasjert i dette så det mangler ikke på informasjon eller kunnskap. Jeg tror ikke de bryr seg om våre rettigheter.

Også fagansvarlig i Tryggere Ruspolitikk, Dagfinn Hessen Paust. reagerer på KrFs vedtak.

– KrF må gjerne ønske at politiet skulle kunne gjøre hva de ville, men de foreslåtte lovendringene vil ikke være juridisk mulige uten en skjerping av straffenivået eller en grunnlovsendring.

AVKRIMINALISERING: – Mer politi og kriminalisering aldri har vært et effektivt tiltak mot rusmiddelbruk, mener Dagfinn Hessen Paust I Tryggere Ruspolitikk. Foto: Pernille Sandberg
AVKRIMINALISERING: – Mer politi og kriminalisering aldri har vært et effektivt tiltak mot rusmiddelbruk, mener Dagfinn Hessen Paust I Tryggere Ruspolitikk. Foto: Pernille Sandberg

Kan bli stygt

Justispolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad presiserer til TV 2 at KrF er opptatt av å holde seg innenfor menneskerettighetenes grenser.

– Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen har ingen dommer som lukker for spyttprøvetesting, forteller han.

Ropstad mener det haster å få på plass en lovendring for at politiet skal kunne ha dette som et verktøy.

– Det er et paradoks at politiet har hjemmel til å ta spyttprøve ved promilletest i trafikken uten mistanke, men ikke kan ta spyttprøve av ungdommer ved mistanke om rusbruk, sier han.

– Å avdekke rusbruk er viktig for å kunne hindre at flere av ungdommene våre havner i avhengighet, legger Ropstad til.

MINST INNGRIPENDE: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener politiet må ha mulighet til å avdekke og bekrefte bruk av narkotika. Han mener spyttprøver er det minst inngripende virkemidlet. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2
MINST INNGRIPENDE: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener politiet må ha mulighet til å avdekke og bekrefte bruk av narkotika. Han mener spyttprøver er det minst inngripende virkemidlet. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Tryggere Ruspolitikks Hessen Paust, som også er strafferettsadvokat, er på sin side bekymret for at å gi politiet hjemmel til tvangsmiddelbruk vil føre til flere alvorlige episoder.

– Hjemmel til spyttprøve forutsetter i praksis adgang til å tvinge opp munnen med vold når noen ikke samarbeider. Dette kan bli stygt, forteller han og viser til «Batong-saken» fra 2013.

Ropstad reagerer på uttalelsene til Hessen Paust.

– Det er ingen som tenker at spyttprøvetesting for fører i alkoholpåvirket tilstand er stygt. Nekter man å ta spyttprøve kan man bli med til legen for blodprøve. Dette er i praksis udramatisk og Paust sitt drøye eksempel er ikke representativt, mener han.

GJENNOMSLAG: Hadle Bjuland og KrFU fikk gjennomslag på landsmøtet for sitt forslag om å gi politet flere verktøy i narkotikasaker. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
GJENNOMSLAG: Hadle Bjuland og KrFU fikk gjennomslag på landsmøtet for sitt forslag om å gi politet flere verktøy i narkotikasaker. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Ikke enige

Hadle Bjuland kjenner seg ikke igjen i kritikken om at KrFU ikke lytter til meningsmotstanderne i rus-debatten.

– KrFU vil alltid vil lytte til alle sider av narkotika-debatten. Det har vi gjort og det vil vi fortsette å gjøre, forteller han.

Han mener likevel ikke det har ført til gode nok løsninger.

– Jeg har enda til gode å høre legaliserings-tilhengerne skissere tiltak for å hindre unge å få tak i rusmidler. Svaret deres er hele tiden å tøye strikken i lovverket.

Han mener denne holdningen vil føre til økt bruk og økt skade.

– Vi deler engasjementet for å få ned overdosedødsfall i Norge, også er vi ikke enige om hvilke tiltak som er de beste å ta i bruk, forteller Bjuland.