Raser mot kommunen: – Jeg skvises ut

Ine Vedeld (33) har vært politisk aktiv halve livet. Nå føler hun seg skviset ut av politikken på grunn av handikappet sitt.

KJEMPER FOR ET POLITISK LIV: – Jeg elsker mitt politiske verv og ønsker å bidra til å utvikle et godt samfunn for alle, i særdeleshet funksjonshemmede, sier kommunepolitiker Ine Vedeld (H). Foto: Jon Torjus Alten
KJEMPER FOR ET POLITISK LIV: – Jeg elsker mitt politiske verv og ønsker å bidra til å utvikle et godt samfunn for alle, i særdeleshet funksjonshemmede, sier kommunepolitiker Ine Vedeld (H). Foto: Jon Torjus Alten

Den folkevalgte 33-åringen elsker politikken.

Verken det plagsomme smertesyndromet, nedsatt muskelkraft eller avhengigheten av rullestolen, bremser engasjementet hennes. 

– Min politiske karriere begynte da jeg var 17 år gammel, sier Ine Vedeld (33).

Nå kan karrieren som politiker imidlertid gå mot slutten. 

Årsaken er at Larvik kommune har sagt nei til såkalt brukerstyrt personlig assistent (BPA).

LOKALPOLITIKER: Ine Vedeld sliter med et smertesyndrom som eksperter ved flere internasjonalt anerkjente universitetssykehus har fattet interesse for. Foto: Jon Torjus Alten
LOKALPOLITIKER: Ine Vedeld sliter med et smertesyndrom som eksperter ved flere internasjonalt anerkjente universitetssykehus har fattet interesse for. Foto: Jon Torjus Alten

Kan knapt gå

VALGKAMP: Ine Vedeld i møte med partileder Erna Solberg (H). Foto: Privat
VALGKAMP: Ine Vedeld i møte med partileder Erna Solberg (H). Foto: Privat

Høyre-politikeren sliter med flere diagnoser som påfører henne betydelig smerte når hun er i aktivitet og beveger kroppen. Hun er derfor helt avhengig av hjelp.

– Jeg kan kanskje gå totalt 100 meter i ett sett på en god dag, andre dager klarer jeg knapt å gå i det hele tatt. Jeg må planlegge alt nøye og velge hvilke aktiviteter jeg skal prioritere.

Vedeld sier at hun uten assistanse, har store problemer med å fylle sitt politiske verv i kommunestyret og hovedutvalget, på linje med de andre folkevalgte. 

– Nå føler jeg meg skvist ut av politikken. Og det er brudd på mine politiske rettigheter, mener Vedeld til TV 2.

Høyre-politikeren sier at hun nå er avhengig av å få hjelp av foreldrene for å komme seg til og fra politiske møter. 

– Kommunen viser til at familien min kan bistå. Jeg er 33 år og mine foreldre skal ikke måtte hjelpe meg i en alder av 73 år.

– Kostbar for samfunnet

– Noen vil kanskje mene at du krever for mye. At du må kunne ta taxi og tilpasse deg møter og den politiske ukeplanen som foreligger. 

– Det går ikke en eneste dag uten at jeg tenker på hvor kostbar jeg er for samfunnet, men jeg tror jeg blir mer kostbar om jeg er isolert hjemme. 

Vedeld påpeker at kun et fåtall taxier i Larvik kan ta med den motoriserte rullestolen hennes.

– Larvik kommune har gitt deg avslag på BPA, men du har innvilget hjelp fra hjemmetjenesten 1 time og 45 minutter annenhver uke til å vaske og få kastet søppel. Og du har sagt nei til 6 timers støttekontakt. Hvorfor det?

– En støttekontakt er ikke ment til å utføre fysiske oppgaver i hjemmet. Jeg skal delta på kommunale kurs, gruppemøter og potensielt kommunestyre. Seks timer er alt for knapt. 90 prosent av det jeg trenger hjelp til dekkes ikke av dette vedtaket, mener Vedeld. 

UENIG: Ine Vedeld har klaget på begrunnelsen for BPA-avslaget. Foto: Jon Torjus Alten
UENIG: Ine Vedeld har klaget på begrunnelsen for BPA-avslaget. Foto: Jon Torjus Alten

Vedeld har en gang tidligere fått innvilget BPA av Larvik kommune. 

I 2015 hadde hun 15 timer i uken i om lag to år, men sa opp avtalen fordi det ifølge 33-åringen var mye som ikke fungerte. 

– Nå samarbeider kommunen med private aktører og opplegget er langt mer profesjonelt tilrettelagt i dag. Dessuten har jeg et enda større hjelpebehov i dag enn før. Så jeg forstår ikke hvorfor de denne gang sier nei. 

OPPFØLGING/HJELP FRA KOMMUNEN:

Ine Vedeld har gitt TV 2 en oversikt over omtrentlige tidspunkter og ulike hjelpetiltak hun har mottatt/ikke mottatt siden 2010:

2010 Flytter i egenkjøpt leilighet. Mottar ulike helse- og omsorgstjenester i hjemmet. Ikke BPA.

2012 Ved en anledning må hun anke til Statsforvalter når behovene endrer seg og får til slutt medhold.

2015 28/4 Søker om BPA. Får avslag. Klager på vedtak. Innvilget senere i 2015. Fikk langtidsvedtak frem til 2018.

2017 Sier opp BPA i 2017. Mener at BPA- systemet ikke fungerer.

2018 Mottar personlig assistanse og helsehjelp i stedet for BPA. Velger å supplere med private tjenester og bistand av familie.

2023 Larvik Kommune tilbyr nå private leverandører av BPA. Hun søker nytt men får BPA-avslag. Kommunen innvilget derimot støttekontakt. Hun avslår fordi hun ikke har søkt om det. Hun får innvilget ca. 4 timer i måneden til praktisk bistand som Vedeld mener ikke gjør hennes liv mer fleksibelt utenfor hjemmet.

2023 Anker til Statsforvalter. Får ikke medhold hos Statsforvalter.

2024 Klage sendt til Likestillings- og diskrimineringsombud

Uenig

– Vi har stor forståelse for at kommunens innbyggere ønsker mest mulig støtte i hverdagen, sier kommunalsjef for Helse og mestring i Larvik kommune, Guro Winsvold.

FORSVARER VEDTAKET: Kommunalsjef for Helse og mestring i Larvik kommune, Guro Winsvold. Foto: Larvik kommune
FORSVARER VEDTAKET: Kommunalsjef for Helse og mestring i Larvik kommune, Guro Winsvold. Foto: Larvik kommune

Winsvold er tydelig på at kommunen ikke avslår søknader om BPA fordi de ønsker å være vrange eller vanskelige. I hvert enkelt tilfelle gjennomføres det en grundig kartlegging med utgangspunkt i lovens krav som må være oppfylt for å få BPA, opplyser Winsvold, som sier Larvik kommune ikke vil kommentere saken til Vedeld spesielt.

– Bistand til politisk arbeid, konferanser, kurs og lignende arrangementer er ikke en helse- og omsorgstjeneste, og slike oppgaver faller derfor utenfor kommunens hjelpeplikt, sier hun.

For store forventninger

– Vedeld fikk BPA for noen år siden. Hva er årsaken til at hun ikke får innvilget denne gang, når også hennes helsesituasjon, ifølge henne selv, er forverret siden den gang?

– Kommunehelsetjenesten i 2015 kontra 2024 ser ganske annerledes ut. Det er flere brukere, flere lovpålagte oppgaver fra staten og generelt mindre penger å rutte med, forklarer Winsvold til TV 2.

Hun mener BPA-ordningen er et eksempel på en ordning der forventningene fra publikum er større enn det kommunen har mulighet til å tilby, i tråd med det lovverket som er. 

Winsvold påpeker at statsforvalteren har sett på saken og mener kommunen ikke har gjort noe ulovlig.

I motsetning til kommunen og Statsforvalteren mener Vedelds fastlege og Sykehuset i Vestfold at hun åpenbart har behov for BPA.

I et notat TV 2 har lest, skriver sykehuset at hun etter deres mening trenger assistanse til å kjøre bil og trille rullestol samt å bistå på arrangementet og ved politisk aktivitet.

– Ikke akseptabelt

Norges Handikapforbund og Likestillings- og diskrimineringsombudet er også svært kritisk til Larvik kommune.

– Det er ikke akseptabelt at folkevalgte hindres i å utøve sine verv som politikere. Jeg vil minne om at vår valglov fremhever også plikten du har som stemmeberettiget til å også være valgbar, sier Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i Norges Handikapforbund.

Brandvik sier det er uholdbart å hindre funksjonshemmedes muligheter til å utøve sine borgerrettigheter og plikter på lik linje med resten av befolkningen. 

RYKENDE UENIG: Tove Linnea Brandvik er forbundsleder i Norges Handikapforbund og uenig i lovtolkningen fra Statsforvalteren i Vestfold. Foto: Erik Lundby/ Jubafilm
RYKENDE UENIG: Tove Linnea Brandvik er forbundsleder i Norges Handikapforbund og uenig i lovtolkningen fra Statsforvalteren i Vestfold. Foto: Erik Lundby/ Jubafilm

Brandvik mener Statsforvalteren i Vestfold som har støtter Larvik kommune, bør se til Trøndelag som konkluderte annerledes:

– Statsforvalteren i Trøndelag satte krav til at deltagelse i organisasjonsarbeid skulle dekkes av assistanseordningen, sier Brandvik til TV 2.

Brudd på menneskerettighet

– Å nekte Vedeld deltagelse i samfunnet på egne premisser er brudd på konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, fastslår Eli Knøsen, fagdirektør hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). 

Knøsen påpeker at Larvik kommune skal garantere mennesker med nedsatt funksjonsevne politiske rettigheter og mulighet til å nyte disse på lik linje med andre. 

– Vi reagerer sterkt på Larvik kommunes behandling av Ine Vedeld. Vi finner det underlig at hun som fremstår som en opplagt kandidat til å benytte seg av BPA, som har hatt det tidligere, men nå har fått avslag, sier Knøsen.

SER FRISK UT: Mye lidelse og smerte skjules bak et smil. Ine Vedeld opplever at mange ikke ser de utfordringene hun sliter med hver eneste dag. Foto: Morten Rakke
SER FRISK UT: Mye lidelse og smerte skjules bak et smil. Ine Vedeld opplever at mange ikke ser de utfordringene hun sliter med hver eneste dag. Foto: Morten Rakke

Peker mot Stortinget

Larvik kommune slår tilbake mot LDO og peker på at BPA ikke er lovfestet som likestillingsverktøy, men som en helse- og omsorgstjeneste. 

– Derfor er dette et nasjonalt spørsmål, der Stortinget eventuelt må ta grep og gjøre endringer i loven dersom ordningen skal fungere som et likestillingsverktøy. Dette vil også kunne bidra til lik praksis og tildeling på tvers av kommunegrenser, skriver kommunen i et tilsvar til TV 2.