Rapport: Språkproblemer på norske arbeidsplasser

Stadig flere bedriftsledere oppgir at språket er et problem på arbeidsplasser der det jobber østeuropeere, viser en rapport.

Rapporten er utarbeidet av Fafo, som har kartlagt bedriftslederes erfaringer med arbeidere fra de nye EU-landene, blant annet polakker, litauere og latviere.

Sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i 2006, svarer dobbelt så mange at de bruker utenlandsk arbeidskraft.

– Bedriftseierne har nok fått mer erfaring, og de er blitt mer oppmerksomme på disse utfordringene knyttet til østeuropeisk arbeidskraft. Man trodde kanskje det var lettere enn det viste seg å være – og bare putte inn flere arbeidsfolk. Men det viste seg at de har andre måter å jobbe på, annet verktøy, andre tradisjoner, sier forsker Anne Mette Ødegård ved forskningsstiftelsen Fafo til Aftenposten.

Fire av ti bedriftseiere sier i rapporten at østeuropeere nå er en del av bedriftenes vanlige drift.

Språkvansker og dårlige kunnskaper om helse, miljø- og sikkerhet er fortsatt hovedproblemet på arbeidsplassen, ifølge bedriftslederne. 70 prosent svarer bekreftende på spørsmålet om arbeidstakere fra de nye EU-landene medfører språkproblemer på arbeidsplassen. For tre år siden var andelen 60 prosent.

Seks av ti mener også at arbeiderne mangler kunnskap om helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dette regelverket er imidlertid likt i hele EØS-området. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2