kan ha sendt like mange i fengsel som NAV-skandalen :

Rania (37) uskyldig dømt og fengslet fordi norske myndigheter gjorde feil

I 2014 slo Høyesterett fast at Norge tolket flytkningkonvensjonen feil. Det kan har sendt like mange personer i fengsel som NAV-saken, mener jurister. Men ingen tok kontakt med dem som hadde sonet uriktige fengselstraffer.

BLE FENGSLET: Rania Matramawi ble dømt til 45 dager i fengsel fordi hun kom til Norge med en annen kvinnes pass og ikke umiddelbart informerte om dette. Den norske praksisen viste seg senere å være i strid med flyktningkonvensjonen. Foto: Ingvild Fjelltveit / TV 2
BLE FENGSLET: Rania Matramawi ble dømt til 45 dager i fengsel fordi hun kom til Norge med en annen kvinnes pass og ikke umiddelbart informerte om dette. Den norske praksisen viste seg senere å være i strid med flyktningkonvensjonen. Foto: Ingvild Fjelltveit / TV 2

- Jeg følte meg veldig skamfull. Det var den første dagen jeg kom til et nytt land, og jeg tenkte at jeg endelig var i fred. Og så ble jeg regnet som en kriminell, sier Rania Matramawi (37).I 2012 kom hun til Norge som asylsøker fra Syria. Matramawi var en del av opposisjonen i hjemlandet og flyktet fordi hun fryktet for sin egen sikkerhet, forteller hun.37-åringen ble fraktet av menneskesmuglere gjennom Europa. De tok passet hennes, ifølge Matramawi, og sa at hun ikke ville kom