Nye prøver fra atomubåten:

Radioaktivt nivå 100.000 ganger høyere enn normalt

Norske forskere ombord på forskningsskipet G.O. Sars har fastslått at ubåten Komsomolets fortsatt lekker radioaktivitet.

Det ble klart etter at det mandag ettermiddag ble tatt vannprøver fra et ventilasjonsrør på den den havarerte ubåten.To andre prøver som ble tatt på samme sted tidligere på dagen viste ingen utslag, men den siste prøven viser et radioaktivt nivå som er 100.000 ganger høyere enn i vanlig, rent sjøvann.Nivået som ble målt er også noe høyere enn det russiske forskere målte for 12 år siden.- Ikke overrasketToktleder Hilde Elise Heldal sier hun ikke er veldig forbause